Hội thảo “Xây dựng công cụ hỗ trợ quy hoạch và ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam”

Quang cảnh hội thảo
Sáng nay 4/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã phối hợp với Viện Kỹ thuật Môi trường và Sinh thái, Đại học Bochum (Đức) tổ chức Hội thảo “Xây dựng công cụ hỗ trợ quy hoạch và ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam”. Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Lê Hữu Thuần chủ trì Hội thảo.
Tham dự hội thảo có GS.TS Harro Stolpe – Giám đốc dự án, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Môi trường và Sinh thái, Đại học Bochum (Đức); các đại biểu đại diện các bộ, ngành có liên quan của Việt Nam và các chuyên gia Đức, Bỉ đang phối hợp với Việt Nam thực hiện dự án nghiên cứu “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước” tại Việt Nam.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Lê Hữu Thuần cho biết, ngày 3/11/2008, Cục Quản lý tài nguyên nước và Viện Kỹ thuật Môi trường và Sinh thái (EEE) đã ký thỏa thuận hợp tác dự án “Xây dựng công cụ hỗ trợ quy hoạch và ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam”. Mục tiêu của sự hợp tác nhằm chuyển giao phương pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước phù hợp với nhu cầu thực tế, dựa vào hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam và được xây dựng trên nguồn dữ liệu của Cục Quản lý tài nguyên nước.
Theo GS.TS Harro Stolpe – Giám đốc dự án, đây là hội thảo kết thúc giai đoạn 1 sau gần 4 năm hợp tác và làm việc với cường độ cao của các chuyên gia Đức và Việt Nam (Cục Quản lý tài nguyên nước, các viện khoa học, các cơ quan tỉnh ở cấp độ lưu vực sông). Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam có thể được tăng cường bởi quá trình ra quyết định và quy hoạch hợp lý. Tuy nhiên, việc tiếp cận phương pháp quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông đặt ra những thách thức không nhỏ, cần có thời gian và sự hỗ trợ về tài chính cũng như các nghiên cứu để đạt được mục tiêu đề ra.
Sự hợp tác và trao đổi của các chuyên gia Đức đã giúp các cán bộ của Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp cận và phát triển phương pháp mới về việc xây dựng công cụ hỗ trợ và ra quyết định trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Việt Nam, bao gồm các nội dung như: Phương pháp phân chia đơn vị quản lý tài nguyên nước; phương pháp tính toán cân bằng nước; phương pháp tính toán rủi ro ô nhiễm tài nguyên nước, xây dựng bản đồ ô nhiễm; ứng dụng Arcgis trong tính toán, quản lý dữ liệu bản đồ; và phương pháp xác định thứ tự ưu tiên về tài nguyên nước.
Ngoài việc trình bày và thảo luận các kết quả hợp tác đã đạt được giữa dự án và Cục Quản lý tài nguyên nước, Hội thảo cũng nghe các báo cáo viên trình bày các tham luận về các vấn đề như: Nghị định số 120/2008/NĐ-CP về Quản lý lưu vực sông; Tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường sông Đồng Nai; Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước; Xây dựng năng lực cho đánh giá và quản lý tài nguyên nước… và Triển vọng về quản lý tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam – dự kiến giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng công cụ hỗ trợ quy hoạch và ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam”.
(Theo Monre.gov.vn)