HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỰ ÁN “QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM, DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI, PHA 2”

Hoi_Thao_Viet_PhapNgày 31 tháng 10 năm 2013, tại Liên đoàn Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước Quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc tế về nước (Cộng hòa Pháp) tổ chức Hội thảo triển khai Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, Dự án thí điểm tại lưu vực sông Đồng Nai, Pha 2”.

TS. Nguyễn Thái Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, chủ trì Hội thảo. Tham gia Hội thảo, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Văn phòng đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường phía Nam, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, các sở Tài nguyên & Môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Xây dựng của 11 tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai và đại diện các tổ chức liên quan khác.

Về phía Cộng hòa Pháp, có ngài Stephan Dubost – Phó Tham tán kinh tế Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ngài Jacques OUDIN – Thượng nghị sĩ danh dự, ngài Noël MATHIEU – Tổng Giám đốc Cơ quan nước của lưu vực sông Loire – Brittany và các chuyên gia Pháp.

Mục đích của Hội thảo là nhằm thu thập ý kiến và kiến nghị để hỗ trợ việc thực hiện Quản lý tổng hợp lưu vực sông,  lập quy quản lý tổng hợp lưu vực sông, lập kế hoạch hành động quản lý lưu vực sông, cân bằng nguồn tài chính.

Hội thảo cũng bàn về tổ chức của Ủy ban lưu vực sông và các nhóm tư vấn kỹ thuật, đồng thời xác định cơ cấu tổ chức và tiến độ thực hiện Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam, Dự án thí điểm tại lưu vực sông Đồng Nai, Pha 2”.

 

Theo NAWAPI