Hội thảo về biến đổi khí hậu tại Sầm Sơn Thanh Hóa

vv86

Ngày 18/4/2012 tại Sầm Sơn Thanh Hóa đã diễn ra hội thảo “ Phát triển và thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng ven biển Việt Nam” thuộc dự án VIETADAP hợp tác giữa Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (CWRPI), Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (IMHIEN) với Cục Địa chất Phần Lan (GTK).

 

Tham gia hội thảo về phía các đơn vị thực hiện dự án có ông Phạm Quý Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước, ông Bảo Thạnh, Phó Viện trưởng Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, ông Philipp Schmidt-Thome, Giám đốc dự án và các cán bộ của ba đơn vị.

 

Tham gia hội thảo về phía địa phương, có đại diện các Phòng ban của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, các đại diện sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học công nghệ, Kế hoạch Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra còn có đại diện của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ.

 

 vv88

vv87

 

 

Nội dung Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính như nghiên cứu các tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển kinh tế xã hội như con người, môi trường, sử dụng đất, xây dựng công trình, cấp nước, nông lâm ngư nghiệp đặc biệt là các tác động đến 6 huyện ven biển Thanh Hóa. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu các rủi ro và nguy cơ tác động đến kinh tế-xã hội.

 

 

 

 (CWRPI)