Hội thảo “ Tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước”

Ngày 04 tháng 08 năm 2011, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã diễn ra hội thảo “ Tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước và dự án BGR của CHLB Đức phối hợp tổ chức.

Tham dự hội thảo có ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng toàn thể lãnh đạo các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (QH&ĐT TNN) miền Bắc, miền Trung và miền Nam cùng lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc cũng như các phòng, ban thuộc TT QH&ĐT TNN. Về phía Dự án BGR có ôngJens Boehme – Cố vấn trưởng của Dự án BGR tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi các phương thức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Trung tâm QH&ĐT TNN. Ông Đỗ Tiến Hùng  – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước nhấn mạnh, nguồn lực con người là yếu tố quan trọng và then chốt cho sự phát triển của Trung tâm trong thời gian tới, hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước; Do đó, nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực và thu hút nhân tài, những người có kiến thức và tâm huyết, đồng thời có đạo đức nghề ngiệp và tư tưởng chính trị vững vàng là điều vô cùng cần thiết và cấp bách cho sự phát triển của Trung tâm trong tương lai.

 

Toàn cảnh hội thảo

Đồng tình với quan điểm trên, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp cho vấn đề phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm. Trong đó, có một số giải pháp đáng chú ý như: Rà soát lại nguồn nhân lực hiện có của Trung tâm, từ đó tiến tới việc phân công lại lao động sao cho đúng người, đúng việc và phát huy hết khả năng, năng lực chuyên môn của các cán bộ hiện có; Nên có một cơ chế giao việc và đãi ngộ xứng đáng, phát huy hết khả năng sáng tạo và chủ động trong công việc, gắn liền công việc được giao với trách nhiệm và chế độ khen thưởng cụ thể, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc của cán bộ – công nhân viên; Rà soát lại các lĩnh vực chưa phải là thế mạnh của Trung tâm, từ đó tiến hành các hội thảo, các khóa đào tạo ngắn ngày cũng như các khóa đào tạo trong công việc nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Trung tâm.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Jens Boehme – Cố vấn trưởng của Dự án BGR tại Việt Nam rất vui mừng và lạc quan với những kết quả mà Hội thảo đạt được. Ông Jens cũng nhấn mạnh, dự án BGR cũng như cá nhân ông sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Trung tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Ông cũng tỏ ra tin tưởng vào sự hợp tác và phát triển của Viện khoa học địa chất – Tài nguyên Liên Bang Đức với Trung tâm trong pha 2 của dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” sẽ thành công tốt đẹp.

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư Liệu và Thông tin TNN)