Hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lần 3”

Toàn cảnh hội thảo
Từ ngày 11-13/7/2011, tại KS Lodge (Nha Trang, Khánh Hoà) đã diễn ra hội thảo “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lần 3do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên  nước thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường phối hợp với Viện Liên Bang Khoa học Địa chất và Tài nguyên thiên nhiên (BGR) của CHLB Đức tổ chức.

Tham dự hội thảo có ông Jelle Van Gijn – Đại diện cho ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), ông Jens Boehme – Cố vấn trưởng dự án, đại diện của dự án WISDOM, tổ chức GTZ CHLB Đức; Đại diện các sở TNMT Hà Nội, Nam Định Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Phú Yên và Bình Thuận cũng như các cá nhân, ban ngành và các tổ chức có liên quan.

Hội thảo đã khái quát các kết quả đạt được về mặt kỹ thuật tại Nam Định trong phase I và đánh giá hiện trạng tổng quan tài nguyên nước, cơ sở dữ liệu liên quan của các địa phương dự kiến triển khai trong phase II. Trong đó, có một số kết quả đạt được đáng chú ý như sau:

– Về mặt kỹ thuật: sử dụng phương pháp Hazen để xác định hệ số thấm theo thành phần hạt; phương pháp Slug test xác định hệ số thấm tại các lỗ khoan đơn; xác đinh hệ số nhả nước đàn hồi bằng phương pháp Bravometer (cơ sở phương pháp là hiệu ứng không khí ảnh hưởng đến mực nước); xác định hệ số nhả nước đàn hồi bằng phương pháp khuếch tán; phương pháp độ trễ nước mặt và nước dưới đất. Kết quả tại Nam Định đã xác định được hệ số nhả nước đàn hồi của các tầng N, qp1, qp­2, qh. Ngoài ra, tại Nam Định đã thiết lập được mô hình dự báo mực nước.

– Về cơ sở dữ liệu hiện có tại các địa phương: Có 4 báo cáo trình bày các cơ sở tài liệu hiện có tại các địa phương Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Hà Nam và Nam Hà Nội. Các báo cáo đã trình bày khái quát các thông tin hiện có về tài nguyên nước các địa phương và đưa ra kiến nghị đề xuất thực hiện cho giai đoạn II của dự án IGPVN.

tt758

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Ngoài ra, các tham luận của đại diện Ngân hàng ADB, WISDOM, GTZ  và của Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN . Các báo cáo đều nêu rõ các kinh nghiệm thực hiện từ các dự án mà các tổ chức đang thực hiện về các lĩnh vực thuộc quản lý tổng hợp tài nguyên nước, công nghệ thông tin,…

Hội thảo đã tổng hợp các kết quả và đưa ra khuyến nghị về quản lý tổng hợp tài nguyên nước: kiểm soát khai thác; thay thế các phương pháp khai thác nhằm giảm tải cho nước dưới đất tại vùng bị suy thoái và cạn kiệt; tiếp tục duy trì hệ thống quan trắc nước dưới đất hiện có, mở rộng đan dày những vị trí hợp lý; quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin tài nguyên nước; nâng cao trình độ công nghệ thông tin trong toàn ngành tài nguyên nước.

 

 

(CWRPI)