Hội thảo “ Nội dung và chế độ quan trắc tài nguyên nước”

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai chủ trì Hội thảo
Ngày 16 tháng 7 năm 2011, tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (Nha Trang, Khánh Hoà) đã diễn ra Hội thảo “ Nội dung và chế độ quan trắc tài nguyên nước” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước (CWRPI) tổ chức.

 Tham dự Hội thảo có ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN, ông Châu Trần Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước, Liên đoàn trưởng các Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Trung tâm Quan trắc và Dự báo TNN (Trực thuộc TT QH&ĐT TNN) cũng như các đoàn trực thuộc, chủ nhiệm các đề án và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước Việt Nam và Quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Thái Lai Lai – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội thảo.

Hội thảo đã nghe báo cáo của 3 Liên đoàn về 3 mạng lưới quan trắc tài nguyên nước dưới đất miền Bắc, Trung, Nam.  Lần lượt đánh giá về hiện trạng và đưa ra các mục tiêu trọng tâm của công tác quan trắc trong giai đoạn tới. Báo cáo về cơ sở thiết kế mạng quan trắc nước mặt do Phòng Nước mặt- CWRPI  trình bày đã nêu ra kết qua ban đầu việc thiết thế 5/78 trạm quan trắc trên toàn quốc. Các báo cáo tham luận đều nêu bật mục tiêu và cơ sở thiết kế mạng quan trắc, đưa ra sự khác biệt giữa mạng quan trắc tài nguyên nước với mạng khí tượng thuỷ văn.

tt759

Toàn cảnh Hội thảo

Đến từ dự án IGPVN, Ông Jens Boehme- Cố vấn trưởng dự án, có bài tham luận về thực tiễn kinh nghiệm thiết kế và quản lý vận hành mạng quan trắc tại Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha.

Hội thảo “Nội dung và chế độ quan trắc tài nguyên nước” đã diễn ra thành công và tốt đẹp . Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh và đánh giá cao những kinh nghiệm mà các chuyên gia chia sẻ trong hội thảo. Các đơn vị thực hiện phía Việt Nam cần phảo học hỏi và tham khảo kinh nghiệm trên thế giới, để từ đó áp dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế ở từng mạng đang thiết kế. 

 

 

 

(CWRPI)