Diễn đàn cộng đồng “Nước” thế giới tháng 6/2011

tt682Được tổ chức từ ngày 12 – 16/6/2011 tại ACE11, Washington D.C với sự tham gia của hàng ngàn chuyên gia và nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới, Diễn đàn cộng đồng “Nước” thế giới sẽ bàn bạc, xử lý những thách thức cho phát triển ngành nước từ quản lý cơ sở hạ tầng đến bảo vệ tài nguyên nước để tiếp cận được những tiến bộ trong công nghệ xử lý nước.

 

Chương trình của hội nghị bao gồm nhiều chương trình xoay quanh chủ đề “Nước”: giới thiệu  công nghệ mới, hội thảo giữa các nhà lãnh đạo, triển lãm các sản phẩm và dịch vụ ngành nước, chương trình ủy nhiệm chính thức, Triển lãm Giáo dục và các seminar thảo luận tự do.

Nội dung hội thảo tập trung vào các chủ đề như: Công nghệ nước cho tương lai, Quy hoạch Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Chiến lược khẩn cấp và an toàn; Kiểm soát Thất thoát nước và đo đạc; Chuyên gia trẻ trong ngành nước; Các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững.

Nhiều vấn đề trên nhiều khía cạnh  về nước được đặt ra ở sự kiện này: vấn đề về Cân bằng chất lượng nước trong vấn đề phân bổ nước và xủ lý nước thải, mô hình thủy lực, khả năng phát triển và Mục tiêu Thiên niên kỉ 2015; các vấn đề về ô nhiễm nước, tái sử dụng nước, mối quan hệ của các nhà quản lý và các bên liên quan đến: nghiên cứu, quy hoạch và thực thi. 

Chương trình đường hướng phân tích kỹ thuật: với sự đóng góp của 54.000 thành viên và các chuyên gia liên quan mang lại những thông tin, kiến thức mới nhất về tài nguyên nước mặt trên toàn thế giới.

Kim Oanh (Theo apps.awwa.org)