Cuộc họp về Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực tài nguyên nước

Ngày 10/10, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giữa Cục Quản lý tài nguyên nước với đại diện các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực tài nguyên nước.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi thông tin nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Theo đó, có 3 hành động chính sách được đưa ra xem xét hỗ trợ đó là Xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Xác định các hoạt động ưu tiên và xác định trách nhiệm của các bên thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý tài nguyên nước; và Xây dựng các quy định về tổ chức quản lý lưu vực sông.

tt933

 

Theo đại diện Ngân hàng thế giới (WB), các hoạt động hỗ trợ về tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên nước sẽ do WB chủ trì. Vì vậy, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cần sớm hoàn thiện các hồ sơ về các hành động chính sách đề xuất hỗ trợ để gửi các bên liên quan. Đồng thời, trong quá trình này, cần tiến hành hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên vì điều này sẽ liên quan đến tính khả thi, nguồn vốn thực hiện và tiến độ thực hiện các hành động chính sách./.

 

 

(Theo DWRM)