Chế độ thủy văn và Quản lý Tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hydrological Regime and Water Resources Management in the Context of Climate Change (Chế độ thủy văn và Quản lý Tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu) các bạn quan tâm có thể download tại đây

(CWRPI)