Các nhà tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị đánh giá thường niên giữa Chính phủ và các nhà tài trợ hòa đồng ngân sách thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NTP3).
Báo cáo tại Hội nghị, bà Hạ Thanh Hằng, Chánh Văn phòng Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã nêu ra những khuyến nghị như: Các thỏa thuận tài trợ phải được hoàn thiện và ký kết vào tháng 12/2011, vì vậy quá trình thẩm định NTP3 của Chính phủ cần thực hiện song song với quá trình phê duyệt để kịp ký kết vào tháng 12 tới, đảm bảo được sự liên tục của nguồn vốn và đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình trong những năm sau. Bên cạnh đó, Thông tư liên Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần được sửa đổi, cập nhật cho phù hợp, cũng như lập kế hoạch, tập huấn, phân bổ ngân sách ưu tiên… để các nhà tài trợ có thể hỗ trợ. Đặc biệt, các Bộ cần rà soát kế hoạch và phân bổ của tỉnh để từ năm 2012 xác định mức phân bổ tối thiểu trong ngân sách sự nghiệp của tỉnh cho NTP3…Đặc biệt, liên quan đến các mục tiêu về vệ sinh của NTP3, Bộ NN&PTNT phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và nhà tài trợ để cập nhật bộ chỉ số M&E (theo dõi – đánh giá) nhằm phản ánh các ưu tiên và tiêu chí, bổ sung một chỉ số về hộ nghèo tiếp cận với nước và vệ sinh để các nhà tài trợ có thể hỗ trợ thực hiện…
Ông John Nielsen, Đại sứ Đan Mạch ghi nhận những kết quả, cũng như nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua và đồng ý với những khuyến nghị đã nêu, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện NTP3. Ông lưu ý, Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ vì trong tình huống không kịp ký Hiệp định với Việt Nam thì Đan Mạch không thể cho vay vốn trong năm 2012.
Các nhà tài trợ Ôt-xtrây-li-a, Vương quốc Anh… đều đồng quan điểm tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho NTP3 và nhấn mạnh tới vấn đề về hợp phần vệ sinh, quản lý, vận hành, bảo dưỡng sau đầu tư, công tác xã hội hóa…, cũng như những vấn đề về đảm bảo tiến độ trong quá trình thực hiện NTP3.
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học nhấn mạnh: Bộ NN&PTNT sẽ đề nghị với Chính phủ cũng như phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ cho NTP3. Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp để đảm bảo các trường học, nơi công cộng có nhà vệ sinh và có nguồn nước sạch vào năm 2012.

 

 (Theo Monre.gov.vn)