Bỉ giúp 5,4 tỷ đồng nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước cho tỉnh Ninh Thuận

Ngày 15/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Bỉ (BTC) tổ chức hội thảo “Chiến lược đào tạo toàn diện xây dựng năng lực”. Hội thảo nhằm lựa chọn chương trình và kế hoạch đào tạo cụ thể tập trung vào nâng cao năng lực cho tất cả các bên liên quan cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước ở Ninh Thuận.
Chương trình đào tạo sẽ bắt đầu từ tháng 5/2012, dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Xây dựng năng lực Quản lý Dự án tài nguyên nước và dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận và sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn. Nội dung đào tạo sẽ tập trung vào 4 nhóm chính: kỹ năng quản lý chung, kỹ năng quản lý kỹ thuật, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng, kỹ năng hỗ trợ công việc. Chương trình đào tạo sẽ bao gồm nhiều hình thức đào tạo (đào tạo tại địa phương, đào tạo tập trung tại cơ sở/trung tâm đào tạo, tổ chức học ngoài giờ, tham quan học tập thực tế ở nước ngoài…) và cấp độ đào tạo (tiến sĩ, thạc sĩ, trung cấp, bồi dưỡng tu nghiệp…).
Theo kế hoạch, trong 2 năm đầu, Ninh Thuận sẽ triển khai 61 khóa học khác nhau, trong đó mỗi tháng sẽ tổ chức 3 khóa học cho 3 nhóm đối tượng là cán bộ quản lý, công nhân vận hành của các đơn vị quản lý tài nguyên nước và công nhân vận hành của các đơn vị liên quan đến dịch vụ cấp và thoát nước. BTC sẽ tài trợ tổng số vốn là 197.400 Eu (khoảng 5,4 tỷ đồng) cho việc đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước của Ninh Thuận.
 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)