Báo cáo giữa kỳ Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước” tỉnh Hà Nam

Ngày 07/6, Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước” tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả giữa kỳ với nhóm chuyên gia hợp tác kỹ thuật Bỉ (BTC). Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Truyện – Phó giám đốc Sở Tài nguyên&Môi tường Hà Nam – giám đốc dự án, cùng 11 thành viên trong ban quản lý dự án. Về phía đoàn BTC có ông Nguyễn Văn Sĩ – trưởng khoa Môi trường-trường ĐH Thủy Lợi, chuyên gia về quản lý nguồn nước và ông Dolf- chuyên gia hợp tác kỹ thuật Bỉ.

Với phương pháp định tính là chủ yếu, nhóm chuyên gia từ BTC (cơ quan hợp tác của vương quốc Bỉ) đã nghe báo cáo kết quả thực hiện dự án từ phía BQL dự án tỉnh Hà Nam. Nhóm chuyên gia BTC tìm hiểu tính phù hợp, mức độ hoàn thành các kết quả và mục tiêu, cũng như tác động của dự án tới người hưởng lợi, nhằm rút ra các bài học cho việc hoạch định các hoạt động của giai đoạn tới.

Nhóm chuyên gia BTC đi thực tế mô hình truyền thông “ đoạn sông tự quản” tại xã Kim Bình – huyện Kim Bảng; thăm giếng quan trắc nước dứơi đất tại xã Thanh Hà – huyện Thanh Liêm

tt735
Các chuyên  gia BTC thăm giếng quan trắc tại xã Thanh Hà – huyện Thanh Liêm

tt736
 Quang cảnh “ đoạn sông tự quản” tại xã Kim Bình – huyện Kim  Bảng

Dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước (CAPAS) là dự án do Cục quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt, với sự hỗ trợ về tài chính của cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ. Dự án triển khai tại Hà Nam với mục đích cải thiện quy hoạch chiến lược về tài nguyên nước; cải thiện công tác bảo vệ tài nguyên nước; nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước; nâng cao năng lực nhân sự quản lý tài nguyên nước từ tỉnh đến cấp huyện, xã.

Ban quản lý dự án tại Hà Nam đã đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2009, với 12 thành viên, 07 hợp phần. Báo cáo cho thấy, đến nay, các hoạt động của Dự án đã và đang được thực hiện đồng bộ. Cụ thể, công tác đánh giá dữ liệu và thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên nước được triển khai tốt, về cơ bản đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Hiện đã có được số liệu, thông tin dữ liệu  tài nguyên nước (TNN) trên địa bàn tỉnh, lập báo cáo về hiện trạng tài nguyên nước mặt và nước dưới đất của tỉnh về chất lượng, số lượng, thực trạng quản lý TNN gửi Ban quản lý dự án Trung ương tổng hợp trình lên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng được đẩy mạnh và thu được những kết quả như: tổ chức các hội nghị tập huấn văn bản pháp luật về TNN cho cán bộ lãnh đạo các đoàn thể, các sở liên quan của tỉnh, cán bộ địa chính cấp xã, phường, cán bộ phòng TN&MT các huyện thành phố và công chức, viên chức  các đơn vị liên quan của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức thành công và hiệu quả cuộc thi tìm hiểu TNN trên địa bàn huyện Kim Bảng. Thực hiện tốt mô hình “Đoạn sông tự quản”, mô hình “Dòng sông quê em”…

Sau khi nghe đồng chí Hà Sơn – điều phối viên Ban quản lý dự án tại Hà Nam báo cáo kết quả giữa kỳ, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của dự án, trong đó cần xây dựng chiến lược phát triển của mình, đưa ra lộ trình rõ ràng với các chỉ tiêu phát triển cụ thể về tất cả các hoạt động, làm cơ sở theo dõi và đánh giá kết quả tham gia Dự án.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Ông Dolf – chuyên gia hợp tác kỹ thuật Bỉ đánh giá cao kết quả mà BQLDA tại Hà Nam đã đạt được, các kết quả cơ bản đã đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ đặt ra, đáp ứng được mục tiêu của dự án về nâng cao năng lực điều tra và quản lý tài nguyên nước.

Ngô Chiến- Sở TN&MT Hà Nam