212 triệu USD cải thiện nước sạch đô thị

Ngày 18/12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cam kết sẽ cung cấp 212 triệu USD để tiếp tục thực hiện một dự án cái thiện việc cung cấp nước cho hơn ba triệu người dân, trong đó có 94 nghìn hộ gia đình tại sáu tỉnh và thành phố của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được sử dụng nước máy.

Gói tài trợ này sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cấp nước tại các tỉnh Bình Dương, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng. Các Công ty Cấp nước sẽ thực hiện các tiểu dự án bao gồm việc xây dựng các nhà máy cung cấp nước, các trạm bơm và các hệ thống đường ống cung cấp nước. Trong gói tài trợ thứ hai, chín Công ty cấp nước sẽ được vay để chuẩn bị cho một dự án đầu tư được cấp vốn trong gói tài trợ tiếp theo.
Chính phủ Việt Nam đã ban hành hai Nghị định chuyển dịch vụ cung cấp nước từ một dạng hàng hóa xã hội thành một dạng hàng hóa kinh tế trong bối cảnh công nhận vai trò của nước sạch đối với việc phát triển kinh tế của đất nước. Những quy định pháp lý tiến bộ trong lĩnh vực dịch vụ nước do ADB hỗ trợ xây dựng yêu cầu các công ty cấp nước phải hoạt động trên cơ sở tính đủ chi phí và giảm một nửa tỷ lệ nước thất thoát do rò rỉ và các hành vi làm giảm hiệu suất khác, từ mức 30% năm 2010 xuống còn 15% năm 2025.
(Theo Monre.gov.vn)