Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước Đại Hội Đại Biểu Công Đoàn Trung tâm, Lần Thứ XVI, Nhiệm Kỳ 2023-2028

Chiều ngày 25/04, Tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đã diễn ra đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ và Dữ liệu tài nguyên nước, lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Lê Văn Tuyến, UV BCH Công đoàn Bộ TN&MT; UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; đồng Chí Thân Văn Đón, UV Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bí thư đảng uỷ Trung tâm đến dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Chu Thị Thu Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2019-2023.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của BCH công đoàn Liên đoàn, lần thứ XV về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023; phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028; nhiều tham luận của các đ/c là cán bộ đoàn viên công đoàn Trung tâm với các chủ để: Nữ đoàn viên Công đoàn Liên đoàn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà; nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”;  Vai trò của Công đoàn trong công tác chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên nước …

Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn Liên đoàn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, tiêu biểu cho cán bộ, đoàn viên công đoàn Liên đoàn và Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ đoàn viên Công đoàn Liên đoàn đi dự đại hội lần thứ III công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN quốc gia.

Đất nước ta; ngành Tài nguyên-Môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; yêu cầu về phát triển tri thức, nâng cao trình độ khoa học công nghệ… đặt ra cho đội ngũ viên chức Trung tâm, đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn Trung tâm những yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy Trung tâm, sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Trung tâm; và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể, trong nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức công đoàn Liên đoàn cần tiếp tục ra sức tuyên truyền, vận động viên chức Trung tâm, đoàn viên công đoàn không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, viên chức Trung tâm tích cực tham gia lao động sản xuất, học tập và công tác, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức Trung tâm; hướng về cơ sở, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…góp phần hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Trung tâm./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt