Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) gắn với kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2018). Chi tiết xem tại:

 http://nawapi.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&Itemid=17&gid=525&lang=vi