Xác định mức độ điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước cho các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam theo những nguyên tắc và tiêu chí nào?

Câu hỏi: Xác định mức độ điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước cho các Đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam theo những nguyên tắc và tiêu chí nào?

Trả lời:

Theo xu hướng toàn cầu thì thế kỷ 21 là “Thế kỷ của đại dương”, các quốc gia trên thế giới tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế biển đảo. Trong xu thế chung đó, là nước có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế Biển đảo, Việt Nam đang hướng đầu tư phát triển kinh tế biển. Để hộ trợ cho phát triển kinh tế thì các đầu tư tìm kiếm, xử lý bảo đảm nguồn nước ngọt cho các đảo cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu được đặt ra. Theo kết quả điều tra, thống kê cho thấy hầu hết các đảo đều thiếu nước ngọt. Công tác điều tra tài nguyên nước trên đảo hiện còn nhiều hạn chế, mới có hơn 20 đảo và quần đảo được điều tra sơ bộ TNN, có số ít được điều tra chi tiết TNN dưới đất.

Việt Nam là nước có bờ biển dài, trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước thì vai trò kinh tế biển đảo có vị trí đặc biệt quan trọng. Theo suốt tiến trình lịch sử phát triển của đất nước, Nhà nước ta luôn quan quan tâm đến phát triển kinh tế biển đảo nói riêng và đất nước nói chung. Đặc biệt hơn là gắn kết mục tiêu phát triển KT-XH vơi mục tiêu bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước.  

Trong giai đoạn I của Đề án 47 về “Điều tra, đánh giá quy hoạch sử dụng đất, nước mặt tại các thủy vực ven biển, tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo” đã tiến hành điều tra được một số ít đảo ở phía bắc (3 đảo) và hiện còn nhiều đảo chưa điều tra, nghiên cứu chi tiết TNN. Trong khi đó, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và đảm bảo chủ quyền biển đảo đang nóng lên từng ngày, nhu cầu cấp nước liên tục tăng cao. Vì vậy, việc thực hiện tiếp giai đoạn II của Đề án 47 với Dự án: “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” trên 17 đảo được lựa chọn bởi các Bộ ngành có tính cấp thiết cao. 

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của Dự án, căn cứ vào hiện trạng sử dụng nước, dự báo yêu cầu cấp nước và mức độ điều tra, tìm kiếm, đánh giá nguồn nước để xác định mức độ điều tra và nội dung khối lượng thực hiện của từng đảo. Trong dự án này, nguyên tắc xác định mức độ điều tra và khối lượng thực hiện được xác đnh như sau:

Nguyên tắc 1. Dựa vào mức độ điều tra TNN các giai đoạn trước để quyết định tỉ lệ và nội dung công tác điều tra TNN.

1. Các đảo chưa có nền bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1/25.000, chưa điều tra thủy văn và tài nguyên nước mặt thì giai đoạn này sẽ thực hiện điều tra đánh giá chi tiết TNN tỷ lệ 1/25.000 và xây dựng các công trình khai dẫn, giữ nước;

2. Các đảo đã có nền bản đồ địa chất thuỷ văn, hoặc đã điều tra ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/25.000 hoặc tỷ lệ 1/50.000 sẽ tiến hành điều tra bổ sung thông tin tài nguyên nước dưới đất và nước mặt theo tỷ lệ 1/25.000.

3. Các đảo đã hoặc đang được điều tra, đánh giá TNN thuộc các Chương trình, Đề án khác ở tỉ lệ 1:25.000 hoặc lớn hơn thì không thực hiện điều tra mà chỉ tiến hành thu thập kết quả để tổng hợp.

Nguyên tắc 2. Dựa vào mật độ dân cư trên đảo để điều tra tình hình khai thác và sử dụng nước.

1. Các đảo đã có dân sinh sống tiến hành điều tra khảo sát hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên đảo;

2. Các đảo không có dân sinh sống thì không điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Nguyên tắc 3. Dựa vào đặc điểm dân cư, địa hình và diện tích đảo để quyết định mức độ ưu tiên bố trí các công trình khai dẫn, lựa chọn công nghệ điều tra TNN.

1. Khu vực quân đội đóng quân; khu có dân cư đang sinh sống; khu phát triển kinh tế Đảo, du lịch, đánh bắt hải sản. Ở các khu vực này thực hiện điều tra chi tiết xác định nguồn nước, thiết kế, tổ chức thi công công trình khai dẫn phù hợp với điều kiện thực tế trên đảo;

2. Các khu vực có địa hình thuận lợi để tái định cư và di dân. Ở khu vực này dự án thực hiện điều tra chi tiết đánh giá nguồn nước, thiết kế các công trình khai dẫn, chưa bố trí kinh phí thi công trình khai dẫn trong giai đoạn này.

3. Các đảo có diện tích đủ lớn để thực hiện đo sâu đối xứng điện trở với chiều sâu lớn sẽ bổ sung các điểm đo xác định cấu trúc sâu dự báo khả năng trữ nước trên đảo.

Dự án sẽ mang lại sự ổn định đời sống cho nhân dân trên các đảo và củng cố tinh thần đoàn kết giữa nhân dân với lực lượng an ninh, quốc phòng trên đảo nhằm mục đích bảo vệ bình yên vùng biển đảo của Tổ quốc. Kết quả của dự án sẽ đánh giá được số lượng, chất lượng tài nguyên nước ở các đảo, phát hiện những nơi nước có chất lượng kém, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để khuyến cáo sử dụng hợp lý, an toàn.