Vì sao nên nghiên cứu các phương pháp dự báo mực nước dưới đất ở vùng đồng bằng Nam Bộ?

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế là việc khai thác nguồn tài nguyên nước ngày càng mạnh mẽ, trong đó nước dưới đất luôn là sự lựa chọn ưu tiên đối với các đơn vị khai thác nhờ tính ưu việt của nó là có thể cấp nước tại chỗ, dễ vận hành khai thác, chất lượng nước ổn định… Việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên này đã dẫn đến sự cạn kiệt, mà cụ thể nhìn thấy là mực nước ngày càng hạ thấp. Để đảm bảo việc khai thác lâu dài, bền vững cần có những công trình nghiên cứu để dự báo được xu thế thay đổi của mực nước để có những cảnh báo phù hợp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu dự báo động thái nước dưới đất hay nghiên cứu diễn biến mực nước dưới đất không phải là vấn đề đơn giản. Bởi vì động thái nước dưới đất nói chung và động thái mực nước nói riêng không chỉ phụ thuộc vào một nhân tố. Tính phức tạp trên dẫn đến những khó khăn khi luận chứng lựa chọn phương pháp nghiên cứu nói chung và nghiên cứu dự báo động thái mực nước nói riêng.Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam, để dự báo động thái nước dưới đất có thể áp dụng một trong các phương pháp: Thủy lực, xác suất thống kê, khuynh hướng, cân bằng hay thủy động lực (mô hình).v.v… Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng nên lựa chọn áp dụng phương pháp nào, cho vùng nào cần có luận chứng dựa trên những điều kiện cụ thể.