Thủ tục xin cấp phép khai thác nước biển

Câu hỏi:

Hợp tác xã tôi mới được cấp giấy phép sản xuất và kinh doanh muối. xin hỏi chúng tôi khai thác nước biển để làm muối thì có phải làm thủ tục để xin giấy phép khai thác sử dụng nước biển không?

Trả lời:

Trường hợp bạn hỏi đã được quy định cụ thể tại khoản 1điều 44 luật tài nguyên nước. Cụ thể như sau:

1. Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải xin phép:

a) Khai thác, sử dụng nước cho sinh hoạt của hộ gia đình;

b) Khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

c) Khai thác, sử dụng nước biển để sản xuất muối;

d) Khai thác, sử dụng nước phục vụ các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học;

đ) Khai thác, sử dụng nước cho phòng cháy, chữa cháy, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, dịch bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Với các quy định hiện hành nêu ở trên hợp tác xã không phải xin giấy phép khai thác và sử dụng nước biển.