Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước ngầm

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi được Bộ tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng tối đa 1.800m3/ngày từ năm 2004. Đến nay giấy phép đã sắp hết hạn. Chúng tôi đang chuẩn bị làm hồ hơ xin gia hạn giấy phép. Theo Thông tư số 2 năm 2005 của BTNMT thì từ năm 2005 sẽ chuyển về Sở tài nguyên môi trường cấp tỉnh thực hiện việc cấp và gia hạn giấy phép. Chúng tôi có tham khảo ý kiến của Sở TNMT tỉnh thì được trả lời rằng do giấy phép của công ty là do BTNMT cấp nên họ không tiến hành gia hạn. Vậy trong trường hợp này, chúng tôi cần làm những gì và xin gia hạn tại cơ quan nào? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được hồi âm của cơ quan!

Trả lời:

Với lưu lượng khai thác là 1.500 m3/ngày được BTNMT cấp phép năm 2004 đến nay giấy phép đã hết hạn cho nên Sở TNMT không gia hạn cho công trình là đúng, và theo quy định của Luật tài nguyên nước năm 2012 và Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 thì công trình khai thác nước này thuộc thẩm quyền UBND tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác nước. Vì vậy, Công ty phải làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước dưới đất mới đối với trường hợp công trình giếng khoan này đã có đang hoạt động khai thác.