Tác động của các công trình ngầm tới các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ là gì?

Quá trình hiện đại hóa các đô thị tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, các công trình xây dựng ngầm được quy hoạch và triển khai thi công xây dựng ngày càng nhiều với quy mô lớn nhỏ khác nhau như các công trình: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên địa bàn TP. Hà Nội có hơn 84 khu đô thị, hàng nghìn tòa nhà công sở, trường học, bệnh viện, khách sạn lớn với tổng diện tích lên đến hàng trăm kilomét vuông, các công trình này đều thiết kế nhiều tầng hầm nằm trong tầng chứa nước Holocene và sử dụng các loại móng cọc khoan nhồi đường kính cọc khác nhau đặt trong tầng chứa nước Pleistocene tại các độ sâu khác nhau

Các công trình ngầm đã ảnh hưởng tới các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ, thể hiện rõ nét trong các tác động sau:

Suy giảm trữ lượng các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ:

– Phá vỡ cấu trúc các tầng chứa nước;

– Làm giảm thể tích chứa nước các tầng chứa nước;

– Làm thay đổi hướng vận động, động thái nước dưới đất;

– Giảm tính thấm của các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ, giảm lượng bổ cập cho các tầng bên dưới.

Thay đổi chất lượng các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ:

– Nước bị ô nhiễm, nhiễm bẩn từ trên mặt có thể thấm xuống di chuyển vào các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ bên dưới (từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene) làm biến đổi chất lượng các tầng chứa nước này.

Điều 35 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 có quy định khi xây dựng các công trình ngầm phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, chống suy thoái và cạn kiệt nguồn nước dưới đất.

Hiện nay ở nước ta khi thi công các công trình móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm chưa có đánh giá tác động cũng như chưa có các quy định về bảo vệ các tầng chứa nước này. Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu đánh giá được tác động và từ đó xây dựng bộ tiêu chí nhằm hạn chế các tác động tiêu cực, bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng công trình ngầm là hết sức cần thiết.