Sự cần thiết và mục tiêu của Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh?

Hiện nay tỉnh Quảng Ninh đã và đang hình thành nhiều dự  án trọng điểm, làm thay đổi lớn  về  nhu  cầu  sử  dụng  tài  nguyên  nước,  các  tính  toán,  phân  bổ,  chia  sẻ  tài nguyên  nước  trong  Quy  hoạch  2012  không  còn  phù  hợp,  điển  hình  như  KCN Texhong Hải Hà, nhu cầu cấp nước đến năm 2018 khoảng 130.000 m3/ngày đêm, vượt quá so với phân bổ cho cả vùng theo quy hoạch là 79.900 m3/ngày đêm , đến năm 2025 lên tới khoảng 400.000 m3/ngày đêm, vượt quá 02 lần so với lượng nước đã được phân bổ cho cả vùng 208.000 m3/ngày đêm; hoặc thị xã Quảng Yên có nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 tăng đến 2,6 lần so với hiện trạng… Vì  vậy  việc  lập  Quy  hoạch  tài  nguyên  nước  tỉnh  Quảng  Ninh  đến  năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cần thiết.

Mục tiêu của quy hoạch TNN tỉnh Quảng Ninh nhằm quản lý, phân bổ nguồn nước đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, đảm bảo ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông  nghiệp và thủy sản; bảo đảm công bằng và hợp lý giữa đối tượng khai thác, sử dụng nước, giữa các địa phương; bảo vệ tài nguyên nước không bị ô nhiễm, suy thoái cạn kiệt, bảo vệ chức năng nguồn nước;  Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra nhằm đảm bảo an ninh lâu dài về tài nguyên nước, góp phần thúc đẩy, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
DL99

Bên cạnh đó, quy hoạch sẽ được dùng làm cơ sở để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành có hoạt động khai thác, sử dụng, phát triển nguồn nước. Quy hoạch gồm 4 nội dung chính: Đánh giá tài nguyên nước; Dự báo nhu cầu nước; phân bổ nguồn nước; Bảo vệ tài nguyên nước; Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

(Thanh Sơn)