Quy hoạch TNN huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) có gì khác so với các huyện khác trong tỉnh?

Từ Sơn, phía Bắc tiếp giáp với các huyện Yên Phong (Bắc Ninh), phía Đông Bắc và Đông tiếp giáp với huyện Tiên Du (Bắc Ninh), phía Nam và Tây Nam tiếp giáp với huyện Gia Lâm (Hà Nội), phía Tây giáp với huyện Đông Anh (Hà Nội). Từ Sơn là thị xã nằm giữa Hà Nội và thành phố Bắc Ninh và cũng là một trong hai trung tâm của trấn Kinh Bắc xưa.

Khi lập bài toán quy hoạch tài nguyên nước huyện Từ Sơn, bài toán đặt ra khác với các huyện khác khi lập quy hoạch đó là: Từ Sơn vốn được biết đến là vùng đất có nhiều các khu công nghiệp, khu chế xuất và làng nghề. Làm thế nào để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước vừa nhằm phục vụ sản xuất, vừa nhằm phục vụ cho sinh hoạt của người dân địa phương một cách hiệu quả. Đặc biệt, vấn đề quy hoạch và thu gom các nguồn xả thải, xử lý nguồn nước thải là một điều trọng tâm và đặc biệt được chú ý đến trong công tác lập quy hoạch.
Việc khảo sát, rà soát và đánh giá các nguồn cấp nước, bao gồm cả nước mặt và nước dưới đất nhằm phục vụ cho các khu công nghiệp không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn là tầm nhìn chiến lược tới năm 2020 và xa hơn nữa. Bên cạnh đó, việc khoanh định để bảo vệ tài nguyên nước tránh các tác động ô nhiễm, cạn kiệt là vấn đề ưu tiên cho phát triển bền vững của địa phương. Đây là những vấn đề cốt lõi trong quy hoạch: Từ Sơn trong tương lai phải là một vùng phát triển bền vững bên cạnh nguồn tài nguyên nước được bảo vệ cho những thế hệ sau.

Với mục tiêu quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước thị xã Từ Sơn đến năm 2020 nhằm xác định các tồn tại, các vấn đề trong khai thác, sử dụng, phát triển, bảo vệ tài nguyên nước qua đó đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước nhằm phát triển bền vững tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã. Nhóm nghiên cứu bao gồm các kỹ sư thuộc Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Bắc đã bắt tay thực hiện dự án: “Lập quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh giai đoạn 2010-2020”

Với quy mô nghiên cứu tương đối nhỏ, song dự án đã đem lại những kết quả quan trọng, góp phần giúp cho các nhà hoạch định tài nguyên môi trường nói chung và tài nguyên nước nói riêng một cái nhìn tổng thể nhất về hiện trạng và nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn thị xã Từ Sơn để từ đó có những giải pháp phù hợp nhằm khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên vô giá này.