Quy hoạch TNN huyện Quế Võ: Nội dung cụ thể?

Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước trong việc lập quy hoạch tài nguyên nước. Hiện nay, công tác tiến hành lập quy hoạch TNN đã được tỉnh tiến hành tới cấp cơ sở (cấp Huyện). Đây là một trong những địa phương đi tiên phong trong vấn đề này.

Huyện Quế Võ ở phía Tây giáp huyện Tiên Du và thành phố Bắc NinhPhía Nam của huyện là sông Đuống; qua sông là các huyện Thuận Thành và Gia BìnhPhía Bắc huyện là sông Cầu; qua bên kia sông là các huyện Việt Yên và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang. Ở phía Đông giáp thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Địa hình cơ bản của Quế Võ là đồng bằng. Có một số đồi xót. Huyện có một diện tích nhỏ rừng trồng.

Theo nội dung phê duyệt, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện dự án với các nội dung chủ yếu:nghiên cứu xem xét đánh giá, tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước, đánh giá tiềm năng nước mặt, nước dưới đất, xác định các vấn đề trong khai thác sử dụng tài nguyên nước, dự báo xu thế diễn biến tài nguyên nguyên nước trong kỳ quy hoạch; tính toán phân bổ kết hợp tài nguyên nước cho các ngành dùng nước trên địa bàn huyện Quế Võ đến năm 2020 theo 2 kịch bản trong trường hợp bình thường và thiếu nước. Qua đó, sẽ lựa chọn phương án tối ưu đề đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý; xác định các mục tiêu chất lượng nước cho từng khu vực, tính toán áp lực ô nhiễm trên từng khu vực theo 3 phương án.

DL101_copy

Nội dung quy hoạch cũng đã đưa ra 3 phương án phân bổ tài nguyên nước ứng với 2 trường hợp năm ít nước và năm nước trung bình. Qua tính toán định lượng cân bằng nước, 3 phương án đã đưa ra được bức tranh toàn cảnh và việc phân bổ, chia sẻ nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất trên địa bàn huyện Quế Võ. Theo đó, phương án được lựa chọn là đề xuất cho quy hoạch tài nguyên nước là phân bổ chia sẻ nguồn nước một cách hài hòa, hợp lý đồng thời đảm bảo được các mục tiêu sử dụng nước. Phương án này đảm bảo 100% nhu cầu cho sinh hoạt, công nghiệp và hạn chế mức thiếu nước thấp nhất cho các ngành nghề khác đồng thời đảm bảo nhu cầu nước cho môi trên sông chính và một số nhánh. Nội dung không kém quan trọng trong quy hoạch là đã đề xuất được các giải pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước hợp lý nhất.

(Thanh Sơn)