Phương pháp và nội dung thực hiện công tác địa vật lý sử dụng khi thực hiện Đề án Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Đô thị Quảng Ngãi là gì?

Trả lời:

Công tác Địa Vật lý có nhiệm vụ là xác định chiều sâu, bề dày các tầng chứa nước, vị trí thích hợp để bố trí các lỗ khoan nghiên cứu; chính xác hóa ranh giới mặn nhạt các tầng chứa nước; xác định hướng vận động của nước dưới đất trong vùng nghiên cứu.

Căn cứ vào điều kiện địa hình, đặc điểm địa chất – địa chất thủy văn và mức độ nghiên cứu chi tiết cho các vùng điều tra, đánh giá bảo vệ nước dưới đất, để có tài liệu và cơ sở cho việc lựa chọn vị trí, chiều sâu khoan hợp lý và đánh giá trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất, Đề án lựa chọn các phương pháp sau:

– Phương pháp đo sâu điện đối xứng: thực hiện ở các tuyến nghiên cứu cấu trúc địa chất thủy văn chuẩn, các chùm lỗ khoan vùng ven sông, ranh giới mặn nhạt, vị trí đặt các cặp lỗ khoan và các lỗ khoan đơn. Khoảng cách đo 50-1.000m/điểm, cự ly AB/2 Max = 325m-1000m.

– Phương pháp đo sâu phân cực kích thích: thực hiện ở điểm khoan nghiên cứu địa chất thủy văn xác định ranh giới mặn nhạt, các điểm nghiên cứu nhiễm bẩn nước dưới dất. Khoảng cách đo 50-200m/điểm, cự ly AB/2Max = 325m.

– Phương pháp đo karota lỗ khoan: xác định chính xác cột địa tầng lỗ khoan, xác định mức độ mặn nhạt, nhiễm bẩn theo chiều sâu của các tầng chứa nước nghiên cứu.

Nội dung thực hiện:

– Đối với đo xác định cấu trúc: Căn cứ vào điều kiện trong khu vực hệ thống tuyến đo sâu điện thuần tuý, được đo theo mạng lưới song song để thu thập các thông tin theo diện, với chiều dài dự kiến 3 ÷ 8km/tuyến, khoảng cách tuyến từ 2 ÷ 4km, khoảng cách điểm 200 ÷ 250m. Khối lượng 200 điểm, AB/2max = 150m.

– Đối với đo để xác định vị trí lỗ khoan/chùm lỗ khoan nghiên cứu địa chất thủy văn: Với mỗi vị trí dự kiến đo 30 điểm được bố trí trên 02 tuyến, chiều dài mỗi tuyến khoảng 280m, khoảng cách tuyến khoảng 100 ÷ 200m; khoảng cách điểm 20 ÷ 25m. Khối lượng cho 06 vị trí là 180 điểm, AB/2max = 150m.

– Đối với tuyến đo xác định và chính xác hóa ranh giới mặn – nhạt: đề án thực hiện bố trí 3 tuyến đo bổ sung ở khu vực phía nam đô thị. Tuyến đo có chiều dài dự kiến 2 ÷ 3km/tuyến, khoảng cách tuyến từ 2 ÷ 3km, khoảng cách điểm 200 ÷ 250m, đo đan dày 100m. Khối lượng 40 điểm, AB/2max = 150m.

+ Đối với đo nạp điện xác định hướng và vận tốc dòng chảy nước dưới đất bằng phương pháp thăm dò điện nghiên cứu trường điện hoặc trường từ của đối tượng có độ dẫn điện cao hơn môi trường vây quanh khi cắm một điện cực nạp dòng điện vào đối tượng nghiên cứu, còn điện cực kia ở xa “vô cùng”.