Những khó khăn, thách thức phải đối mặt khi điều tra, tìm kiếm nguồn nước trên đảo Hòn Tre?

Trả lời:

Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” – đảo Hòn Tre sau gần 2 năm thi công (9/2012 – 7/2014) đã hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đánh giá cũng như khai thác, vận hành các công trình này, còn gặp không ít những trở ngại.

Các khó khăn chính khi thực hiện dự án đó là:

– Đảo xa đất liền nên điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển, cung cấp vật tư thiết bị.

– Cấu tạo các đảo đều là đảo đá, độ dốc lớn, đường giao thông trên đảo chưa phát triển, chất lượng đường nhiều chỗ rất kém nên việc vận chuyển, đi lại trên đảo từ vị trí này đến vị trí khác rất khó khăn.

– Về mùa khô, nước trên đảo cực kỳ khan hiếm, nước sinh hoạt người dân phải mua nước chở ra từ đất liền với giá rất cao, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các tổ thi công. Vì vậy để có nước cho thi công và sinh hoạt của công nhân, đề nghị cho phép thi công khoan trong mùa mưa để giảm chi phí.

– Thêm vào đó, việc tìm kiếm được các nguồn nước dưới đất, lưu giữ được dưới các tầng đá cũng vô cùng khó. Trong 6 lỗ khoan thăm dò chỉ có 2 lỗ khoan tìm thấy nước ngầm, có nghĩa là tỷ lệ rủi ro rất lớn, trong khi yêu cầu cao (phải có nước mới đảm bảo được).

Ngoài những khó khăn trên, đồng thời dự án cũng phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn:

– Trên đảo không có tài nguyên nước mặt do đó yêu cầu phải có được thông tin toàn diện về tiềm năng nước dưới đất, để có thể đáp ứng tốt những yêu cầu này đơn vị thực hiện phải có đủ nguồn lực về con người cũng như trang thiết bị.

–  2 lỗ khoan cấp nước sau khi kết thúc thời gian quan trắc đều bàn giao cho địa phương quản lý nhưng chưa hiệu quả như mong đợi. Vì vậy, đề nghị mỗi vị trí khoan cần gắn với một đơn vị cụ thể nào đó (ví dụ UBND, cơ quan, trường học), để khi lỗ khoan có nước, Nhà nước cấp kinh phí lắp đặt công tác khai dẫn và bàn giao tay 3 (gồm địa phương, cơ quan và đơn vị thi công) để cơ quan đó quản lý, sử dụng và mang lại hiệu quả cao nhất phục vụ mục đích cộng đồng.

Trong điều kiện kinh phí hạn chế nhưng phải đầu tư nghiên cứu giải quyết nhiều vấn đề sẽ là khó khăn cho các đơn vị thực hiện. Để có kết quả tốt phải triển khai một cách bài bản, làm tới đâu chắc tới đó. Việc tìm kiếm ra nguồn nước phục vụ cho người dân trên đảo có ý nghĩa rất lớn trong việc ổn định đời sống nhân dân trên đảo Hòn Tre và củng cố tinh thần đoàn kết giữa nhân dân với lực lượng an ninh, quốc phòng trên đảo nhằm mục đích bảo vệ bình yên vùng biển đảo của Tổ quốc