Những thuận lợi và khó khăn trong công tác điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền là gì?

Câu hỏi: Những thuận lợi và khó khăn trong công tác điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền là gì?

Trả lời:

Vùng Bắc sông Tiền có tiềm năng về nước dưới đất khá lớn, tuy nhiên điều kiện địa chất thuỷ văn vô cùng phức tạp.

Việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc sông Tiền nhằm xây dựng một ngân hàng dữ liệu giúp cho các nhà quản lý có được những số liệu đầy đủ hơn về số lượng, chất lượng và tình hình khai thác, sử dụng để có những chính sách phù hợp trong việc phát triển ở tương lai. Đối với các ngành sử dụng nước, số liệu điều tra là những cơ sở cơ bản để đề ra giải pháp sử dụng hiệu qủa tài nguyên nước.

Dự án được thực hiện trên phần diện tích của các tỉnh, thành: Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An và Tp. Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện, dự án đối mặt với những khó khăn và thuận lợi:

Khó khăn:

– Toàn vùng có một số khu vực đã được đầu tư một số đề án và dự án về địa chất và ĐCTV do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện.

– Một số nơi đã sử dụng vốn địa phương để đầu tư một số đề tài dự án nghiên cứu về địa chất, ĐCTV và tài nguyên nước.

– Các chương trình và dự án về cấp nước nông thôn bao trùm lên nhiều nơi trong vùng sẽ là những thông tin cần thiết cho dự án.

– Hoạt động khai thác NDĐ trong vùng phát triển nhiều nơi cũng là nguồn tài liệu chuyên môn cần quan tâm.

– Tài nguyên NDĐ trong vùng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội nên được các cấp thẩm quyền quan tâm.

– Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước không chỉ trong vùng nghiên cứu mà còn bao trùm lên cả nước (Chương trình nước sạch và vệ sinh môi nông thôn của Chính phủ).

– Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm về vùng nghiên cứu và một số thiết bị nghiên cứu hiện đại hỗ trợ.

– Bên cạnh đó, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước còn có quan hệ với các tổ chức nước ngoài quan tâm về tài nguyên NDĐ đó sẽ là thuận lợi đáng kể trong quá trình thực hiện dự án.

Thuận lợi:

– Vùng có điều kiện ĐCTV rất phức tạp, nhiều nơi thông tin về tài nguyên nước dưới đất không có hoặc độ tin cậy không cao.

– Điều kiện tự nhiên và mức độ phát triển kinh tế – xã hội không đồng đều, địa hình phân cắt mạnh nên điều kiện thi công sẽ khó khăn cho một số nơi.

– Đây là vùng có tốc độ công nghiệp và đô thị hoá rất cao nên nhu cầu khai thác sử dụng nước nói chung và NDĐ nói riêng ngày càng cao.

Bên cạnh đó là những thách thức:

– Dự án được sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn nước dưới đất vùng Bắc sông Tiền, do đó đòi hỏi kết quả thực hiện dự án phải có tính thuyết phục cao về chuyên môn và ứng dụng hiệu quả trong thực tế (công tác quản lý tài nguyên NDĐ), đặc biệt là phải dàn trải trong toàn vùng nghiên cứu.

– Trong điều kiện hạn chế về kinh phí nhưng lại phải đầu tư nghiên cứu nhằm giải quyết nhiều vấn đề sẽ là khó khăn thực sự cho đơn vị thực hiện. Do đó, cần thiết phải các nội dung và phương pháp nghiên cứu, phải được chọn lựa dựa theo nguyên tắc hiệu quả và giá thành đầu tư.

– Trong vùng nghiên cứu đã có một số đề tài, dự án đã và đang thực hiện của các đơn vị và tổ chức khác nhau, do đó cần phải thiết lập các mối quan hệ trao đổi thông tin lẫn nhau để cùng đạt hiệu quả cao nhất và giảm thiểu kinh phí thực hiện cho đôi bên.

Tài nguyên nước là vấn đề đang đang được các cấp thẩm quyền quan tâm, đặc biệt đây là vùng kinh tế quan trọng của đồng bằng Nam bộ và cả nước, do đó kết quả nghiên cứu phải đảm bảo tính thực tế. Những thông tin của dự án này sẽ là định hướng quan trọng nhằm giải quyết vấn đề nước trong việc thiết kế và điều chỉnh quy hoạch không chỉ đối với khu vực đô thị, công nghiệp mà còn khu vùng nông thôn và các ngành nghề khác.

Một hiệu quả thực tiễn về xã hội mà dự án mang lại cho các địa phương là những công trình thăm dò đạt chất lượng sẽ được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phục vụ dân sinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu.