Nêu các đối tượng điều tra chi tiết tài nguyên nước mặt lưu vực sông Ba Chẽ ?

Trên cơ sở tổng hợp tài liệu thu thập được có liên quan và theo yêu cầu kỹ thuật của dự án, đã dự kiến khoanh vùng các đối tượng, khu vực trọng điểm cần điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước mặt đã xác định.và các đối tượng khu vực trọng điểm mới phát hiện trong khi đi điều tra tổng quan. Tiến hành điều tra các đối tượng, khu vực trọng điểm ngay khi kết thúc điều tra tổng quan. Phương pháp thu thập ghi chép ký hiệu theo các đối tượng, khu vực trọng điểm chuyên biệt tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật. sổ nhật ký điều tra chi tiết cũng cần phải nêu mục đích hành trình, kết thúc hành trình tổng hợp nhận xét đầy đủ đúng quy định.

Qua quá trình điều tra tổng quan đã xác định các đối tượng điều tra chi tiết bao gồm:

  • 29 đoạn sông, suối là ranh giới hành chính, ranh giới vùng: Các đoạn sông ranh giới hành chính chủ yếu là ranh giới hành chính các xã trong huyện Ba Chẽ.
  • 2 hồ chứa có dung tích ≥ 0,25 triệu m3, bao gồm: hồ Khe Lọng và hồ Khe Mười.
  • 17 đoạn sông bồi xói, sạt lở: Tập trung ở các sông lớn như sông Ba Chẽ (1 đoạn), Sông Đoáng (2 đoạn), sông Làng Cổng (9 đoạn), suối Nam Kim (5 đoạn). Tuy nhiên các đoạt sạt lở không gây ra thiệt hại quá lớn, chỉ ảnh hưởng đến diện tích nhỏ nông nghiệp ven sông.
  • 29 đoạn sông có hồ chứa đập dâng: các công trình phân bố rải rác trên lưu vực sống Ba Chẽ với nhiệm vụ điều tiết dòng chảy lấy nước phục vụ nông nghiệp khu vưc, một số ít các đập có nhiệm vụ lấy nước cấp cho ăn uống sinh hoạt.
  • 3 đoạn sông có công trình khai thác: 3 công trình đều khai thác nước trên sông Ba Chẽ, trong đó 02 công trình khai thác nước phục vụ cấp nước tập trung, 01 công trình khai thác nước phục vụ chế biến lâm sản.
  • 6 đoạn sông, suối có nguy cơ ô nhiễm: trên sông Ba Chẽ (4 đoạn), suối Nam Kim (2 đoạn). Nhìn chung lượng nước thải ra nhỏ hơn nhiêu so với lượng nước trên sông suối. Nên chất lượng nước sông, suối không bị thay đổi nhiều so với vị trí thượng lưu trên của xả.
  • 408 vị trí sông phân lưu, nhập lưu: Bao gồm tất cả các sông nhánh đổ vào 4 sông chính và các sông suối nhỏ hơn đã xác định trong quá trình điều tra.
  • 45 đoạn sông ảnh hưởng triều xâm nhập mặn: Tập chung chủ yếu ở phía hạ lưu các sông Ba Chẽ, suối Nam Kim, khe Hố, suối Nam Hả.
  • Đo đạc bổ sung 11 mặt cắt tại các dòng nhánh đổ vào dòng chính sông Ba Chẽ, trong đó có 1 mặt cắt trên sông Ba Chẽ.
  • Quan trắc mặn với tần suất 1lần/giờ tại 3 vị trí trên sông Ba Chẽ  để đánh giá quá trình xâm nhập mặn.