Mục tiêu nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm là gì?

Câu hỏi: Mục tiêu nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm là gì?

Trả lời:

Quá trình hiện đại hóa các đô thị tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, các công trình xây dựng ngầm được quy hoạch và triển khai thi công xây dựng ngày càng nhiều với quy mô lớn nhỏ khác nhau như các công trình: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng.

Theo tài liệu của Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội, đơn vị được giao quản lý các nhà máy khai thác nước dưới đất của TP. Hà Nội, hiện nay tại các nhà máy nước Mai Dịch, Ngọc Hà, Hạ Đình… nằm trong nội thành Hà Nội nơi có mật độ xây dựng các công trình ngầm cao, các giếng khai thác nước dưới đất tại các nhà máy nước này đã bị suy thoái, lưu lượng khai thác của các giếng bị giảm, mực nước hạ thấp lớn. Nhà máy nước Mai Dịch tổng công suất khai thác bị suy giảm từ 61.000m3/ngày.đêm xuống còn 45.000m3/ngày.đêm, mực nước cách mặt đất xuống mức -27,95m.

+ Quá trình thi công các hố móng đóng cọc và tường cừ, với chiều sâu đóng tường cừ đạt tới chiều sâu 25-30m… quá trình thi công làm nước trên mặt lan truyền vào các tầng chứa nước bên dưới.

+ Hiện nay, tại khu vực nội thành và đặc biệt phía nam Hà Nội chất lượng tầng chứa nước bên trên một số chất ô nhiễm có hàm lượng khá cao như Asen, Amoni (Postma et all, 2014; Norrman et all, 2015). Quá trình thi công xây dựng các công trình trên đã tiến hành thi công khoan, khai đào qua nhiều tầng chứa nước khác nhau làm thông các tầng chứa nước tạo ra các cửa sổ ĐCTV, nước trong tầng bên trên có khả năng thấm xuống các tầng chứa nước bên dưới làm biến đổi chất lượng các tầng chứa nước bên dưới.

Như vậy, quá trình xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm tác động đến các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ:

  • Suy giảm trữ lượng các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ:

– Phá vỡ cấu trúc các tầng chứa nước;

– Làm giảm thể tích chứa nước các tầng chứa nước;

– Làm thay đổi hướng vận động, động thái nước dưới đất;

– Giảm tính thấm của các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ, giảm lượng bổ cập cho các tầng bên dưới.

  • Thay đổi chất lượng các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ:

– Nước bị ô nhiễm, nhiễm bẩn từ trên mặt có thể thấm xuống di chuyển vào các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ bên dưới (từ tầng chứa nước Holocene vào tầng chứa nước Pleistocene) làm biến đổi chất lượng các tầng chứa nước này.

+ Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng không gian ngầm đô thị của Thủ đô Hà Nội, nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhà nước về quản lý xây dựng, sử dụng các công trình ngầm trên địa bàn. Bên cạnh đó, làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu không gian xây dựng ngầm đô thị và các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển đô thị bền vững.

Vì vậy, các mục tiêu đặt ra là:

Đánh giá được tác động của việc xây dựng công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tầng hầm các công trình xây dựng, tuyến Metro đến đặc trưng trữ lượng và chất lượng của các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ TP Hà Nội.

Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng áp dụng cho TP Hà Nội.