Mục tiêu của Đề án Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam là gì?

Việt Nam có bờ biển dài và hệ thống đảo và quần đảo phong phú với hơn 3000 đảo lớn, nhỏ, tổng diện tích nổi khoảng 1.700 km2, trải dài từ vùng biển Quảng Ninh đến Kiên Giang. Hầu hết các đảo đều thiếu nước phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt của dân cư. Việc điều tra tài nguyên nước (TNN) mới tiến hành sơ bộ ở 22 đảo và quần đảo, quy hoạch TNN chỉ có ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Phát triển các hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng trên biển là việc làm cấp bách (theo Nghị quyết số 9-CT/TW/2007 về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020; NQ 27/2007/NQ/CP về Chương trình hành động của Chính phủ; Quyết định 568/QĐ/TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020).
DL100

Mục tiêu khi Dự án hoàn thành sẽ đánh giá được số lượng, chất lượng về tài nguyên nước, cung cấp các cơ sở khoa học về nước dưới đất, nước mặt, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững an ninh quốc phòng trên các đảo.

Với phạm vi thực hiện bao gồm: Đảo Trà Bản, tỉnh Quảng Ninh; Đảo Thanh Lân, tỉnh Quảng Ninh; Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Đảo Hòn Tre, tỉnh Kiên Giang; Đảo Hòn Chuối tỉnh Cà Mau. Đây là những đảo lớn của Việt Nam, có vị trí địa lý hết sức quan trọng về mặt kinh tế, chính trị, đặc biệt là an ninh quốc phòng./.

(Thanh Sơn)