Mục đích chính của việc nghiên cứu xây dựng công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất?

Câu hỏi: Mục đích chính của việc nghiên cứu xây dựng công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất?
Trả lời:
Tại Việt Nam. công tác dự báo nước dưới đất được tổng hợp và thể hiện dưới dạng các bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới. Trong đó được phân ra thành 4 loại bản tin có nội dung như sau:
– Bản tin tháng: Đánh giá xu thế diễn biến mực nước hàng tháng đối với các tầng chứa nước (nguồn nước), thống kê các giá trị đặc trưng mực nước tháng theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng vùng.
– Bản tin quý: Đánh giá xu thế diễn biến mực nước quý đối với các tầng chứa nước (nguồn nước), thống kê các giá trị đặc trưng mực nước quý theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng vùng.
– Bản tin năm: Đánh giá xu thế diễn biến mực nước hàng năm đối với các tầng chứa nước (nguồn nước), thống kê các giá trị đặc trưng mực nước hàng năm theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng vùng;
Bản tin đặc biệt: Đánh giá tốc độ hạ thấp thời điểm hiện tại so với cùng kỳ 5 năm trước, 10 năm trước và 15 năm trước đối với các tầng chứa nước (nguồn nước) chính, thống kê các giá trị đặc trưng mực nước hạ thấp nhất theo các tầng chứa nước theo tỉnh của từng tầng trên vùng nghiên cứu.
Đối với các giá trị dự báo mực nước trong các bản tin được thể hiện chủ yếu dưới dạng bản đồ và các dạng đồ thị. Trong đó bản đồ minh họa sự phân bố độ sâu mực nước ngầm, mực nước tăng giảm,ít biến động giữa tháng dự báo với tháng hiện tại tại các công trình quan trắc, đồ thị mực nước thể hiện diễn biến mực nước tại các công trình quan trắc.
Tuy nhiên phần lớn các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo nước dưới đất chủ yếu được thể hiện, trình bày dưới dạng bản tin giấy, kết quả dự báo sau khi tính toán bằng các phương pháp chủ yếu ở dạng số học, cách thức thể hiện chưa sinh động còn nhiều hạn chế trong việc thể hiện nội dung đòi hỏi người đọc phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước. Chính vì vậy việc nghiên cứu ứng dụng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất là hết sức cần thiết.
Mục đích chính khi thực hiện đề tài này bao gồm:
– Xây dựng được công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất: Bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo nước dưới đất được phát triển trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở, được phát triển trên môi trường mạng Internet, công nghệ này hiện đang phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong nước và trên thế giới như: Định dạng dạng bản đồ: Shapefile *.shp; Ngôn ngữ lập trình, phát triển hệ thống Server-Side: PhP; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL – PostGIS
– Xây dựng được bộ công cụ để mô phỏng các kết quả dự báo trong các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất lên phục vụ đăng tải trên website phục vụ thông tin đại chúng