Kinh nghiệm lựa chọn vùng điều tra và đối tượng điều tra sau khi hoàn thành dự án Điều tra đánh giá nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”?

Trên cơ sở thi công đề án Điều tra, đánh giá nước dưới đất các vùng đặc biệt thiếu nước sinh hoạt thuộc các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận vừa qua, có thể rút được một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả và tính thiết thực cho đề án tương tự như sau:

Hiện nay, nhu cầu điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sạch cho nhân dân theo đề nghị của các địa phương là rất lớn, song cần phải lựa chọn ưu tiên một số vùng trọng điểm, có xét đến các điều kiện mang tính khả thi và hiệu quả của công tác điều tra, các vùng được chọn để điều tra phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

– Ưu tiên cho các vùng di dân tái định cư, các vùng tập trung dân cư trên 1.000 người thực sự khan hiếm nước, đang có nhu cầu bức thiết về nước ăn uống và sinh hoạt. Ưu tiên cho các bệnh viện, trường học, khu kinh tế mới, khu căn cứ địa cách mạng và các xã đặc biệt khó khăn. Những nơi có nguồn nước mặt nhưng không hợp vệ sinh cho ăn uống sinh hoạt (mùa mưa thường đục, mùa khô thường cạn kiệt, ô nhiễm).

– Vùng có tiền đề về địa chất thủy văn tức là đất đá có khả năng chứa nước hoặc những nơi có các thành tạo địa chất mà khả năng chứa nước kém nhưng có thể tìm ra được nước trong các đới nứt nẻ của chúng và là nguồn nước duy nhất có ý nghĩa sử dụng trong vùng.

– Vùng có điều kiện tối thiểu cho quá trình thi công và đủ điều kiện để khai thác nước từ các lỗ khoan như: có đường để vận chuyển máy móc, thiết bị thi công, có điện lưới, dân cư tập trung thành từng cụm, có điều kiện khai thác cấp nước cộng đồng.

– Vùng có một số tầng chứa nước và có thể nghiên cứu khai thác nước tổng hợp không nhất thiết chỉ lấy nước trong một tầng duy nhất.

Qua việc áp dụng các nguyên tắc chọn vùng điều tra nêu trên của đề án cho thấy: việc chọn vùng điều tra là tương đối hợp lí, đã mang lại hiệu quả của công tác điều tra, tìm được nhiều nước ăn uống và sinh hoạt cho nhân dân. Vì vậy các nguyên tắc này có thể áp dụng  thực hiện cho các đề án, dự án tương tự như đề án này.