Khối lượng công việc đạt được trong năm 2016 của dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh bắc bộ” bao gồm những gì?

Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ là một trong những dự án lớn và trọng tâm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Phạm vi thực hiện của dự án là toàn bộ diện tích Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ gồm 13 quận, huyện của tỉnh Hải Phòng (trừ 2 huyện đảo Cát hải và Bạch Long Vĩ) và phần đất liền của 13 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh (trừ huyện đảo Cô Tô, huyện đảo Vân Đồn chỉ điều tra trong phần đảo Cái Bầu) với tổng diện tích là 6.920 km2 điều tra tài nguyên nước dưới đất, 5.256 km2 điều tra tài nguyên nước mặt.

Tổng kết năm 2016, dự án đã hoàn thành các hạng mục công việc lớn, bao gồm như sau:

– Giải đoán ảnh vệ tinh trên diện tích huyện Bình Liêu và Tiên Yên: 1123 km2.

– Điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Tiên Yên với diện tích: 813 km2 bao gồm các dạng công tác: (Chuẩn bị lập kế hoạch phương án lộ trình thực địa; Tiến hành điều tra thực địa; Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm điều tra).

– Khảo sát đo đạc dòng chảy nước trên sông Đầu, Sông Khe Mắm, sông Ka Long với 124 lần đo

– Khảo sát địa vật lý xác định khả năng chứa nước phục vụ thi công khoan nghiên cứu ĐCTV.

– Khoan nghiên cứu ĐCTV trên địa bàn huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh.

– Hút nước thí nghiệm lỗ khoan xác định khả năng chứa nước của tầng chứa nước, tính toán thông số ĐCTV, xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất.

– Lấy và phân tích mẫu chất lượng nước dưới đất.

– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới mặt trên diện tích 563 km2 thuộc thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh.

– Điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên phạm vi huyện Bình Liêu với diện tích: 475,1  km2 bao gồm các dạng công tác: (Chuẩn bị lập kế hoạch phương án lộ trình thực địa; Tiến hành điều tra thực địa; Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm điều tra).

– Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên toàn diện tích 972,38 km2 trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh.