Giải pháp quản lý hiệu quả, bền vững tài nguyên nước dưới đất đới ven sông Hồng?

Khai thác bền vững NDĐ được hiểu là khai thác nguồn NDĐ đảm bảo bền vững lâu dài cả về số lượng và chất lượng, đồng thời đảm bảo không sảy ra sự khánh kiệt tài nguyên, duy trì sự phát triển bình thường của các hệ sinh thái thiết yếu, đảm bảo giảm thiểu tối đa các tác động môi trường. Để đạt được mục tiêu trên đây cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau.

– Do quy mô khai thác NDĐ ngày càng tăng, cần phải tiến hành nghiên cứu quy hoạch khai thác NDĐ vùng thủ đô, cho cả vùng nông thôn lẫn thành thị với các mục đích khác nhau trên quan điểm khai thác hợp lý, bền vững tài nguyên NDĐ.

– Tất cả các loại hình khai thác NDĐ chỉ được thực hiện khi có kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng được các cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho phép.

– NDĐ do có chất lượng tốt cần được khai thác ưu tiên phục vụ cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

– Công tác khai thác NDĐ có thể thực hiện theo phương châm đa dạng các loại hình khai thác, xã hội hoá công tác cung cấp nước. Tuy nhiên, việc khai thác tập trung với công suất lớn phải được giao cho các công ty nhà nước hoặc các cơ quan có chức năng đảm nhiệm. Các công trình khai thác nước lớn cần được ưu tiên cho xây dựng ở các vùng có trữ lượng lớn đặc biệt là những khu vực ven sông Hồng rất thuận lợi đến tương đối thuận lợi đã được định hướng khai thác. Còn loại hình khai thác tập trung công suất nhỏ, khai thác đơn lẻ, khai thác cung cấp nước nông thôn, công suất nhỏ, mức đầu tư thấp thì có thể sử dụng các nguồn nước gần hoặc nguồn nước tại chỗ.

– Việc khai thác nước dưới đất cần được tính đến phương án đảm bảo giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm nguồn nước do nước thấm đến từ các nguồn có chất lượng không đảm bảo, gây tác động tiêu cực đến môi trường chứa nước cũng như sự phát triển hệ sinh thái có liên quan.