Dự án điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô Gâm được thực hiện trong phạm vi nào?

Câu hỏi: Dự án điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô Gâm được thực hiện trong phạm vi nào?

Trả lời:

Dự án “Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô- Gâm” với mục tiêu đánh giá được tổng quan về sự phân bố, đặc điểm, đặc trưng chủ yếu, tiềm năng, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước; Xác định được khả năng đáp ứng nguồn nước cho các mục đích sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng; Tạo bộ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Kết hợp tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở một số khu vực bố trí công trình điều tra nước dưới đất.

Dự án được thực hiện trên phạm vi diện tích 22.540 km2 – Toàn bộ diện tích lưu vực sông Lô – Gâm (Phần lãnh thổ Việt Nam) . Bao gồm địa giới hành chính của các tỉnh:

– Tỉnh Hà Giang: Toàn bộ tỉnh Hà Giang

– Tỉnh Tuyên Quang: Toàn bộ tỉnh Tuyên Quang

– Tỉnh Lào Cai (5 huyện): Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng.

– Tỉnh Yên Bái (2 huyện): Lục Yên, Yên Bình

– Tỉnh Phú Thọ (4 huyện): Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Ba, TP. Việt Trì.

– Tỉnh Vĩnh Phúc (5 huyện): Lập Thạch, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường.

– Tỉnh Bắc Kạn (3 huyện): Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn

– Tỉnh Cao Bằng (3 huyện): Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình

Những dạng công tác của dự án chủ yếu được tập trung điều tra ở những khoảnh chưa được nghiên cứu, những khoảnh đã có công trình nghiên cứu chỉ điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp các tài liệu qua đó kết hợp với các số liệu khảo sát, điều tra mới của dự án để tiến hành thành lập các báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lưu vực sông Lô – Gâm.