Công tác tổ chức nhân sự khi thi công dự án Thiết kế và thi công hệ thống 15 giếng công nghiệp và đường ống dẫn nước về nhà máy – Dự án No1 Hà Nam được thực hiện như thế nào?

Dự án Thiết kế và thi công hệ thống 15 giếng công nghiệp và đường ống dẫn nước về nhà máy – Dự án No1 Hà Nam do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ QHĐT tài nguyên nước thực hiện. Trong quá trình tổ chức khảo sát và thi công, đơn vị đã đề cao công tác tổ chức nhân sự khi thi công dự án thiết kế và thi công hệ thống 15 giếng công nghiệp và đường ống dẫn nước về nhà máy nhằm đảm bảo tiến độ công việc cũng như đảm bảo chất lượng cho công trình.

Công tác tổ chức thi công được đơn vị tiến hành như sau:

Công trình có tính chất chuyên ngành nước, yêu cầu kỹ thuật cao, đơn vị đã lựa chọn những cán bộ, kỹ sư giỏi, dày dạn kinh nghiệm, những công nhân có tay nghề cao, có ý thức kỷ luật, có trách nhiệm trong công việc, đã từng tham gia thi công nghiều công trình chuyên ngành nước tương tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Nam Định… đạt chất lượng cao để trực tiếp thi công công trình này.

Các công nhân trên công trường đều đã được đào tạo đúng chuyên ngành và đã qua các lớp huấn luyện an toàn lao động.

– Tổng số công nhân thường xuyên trên công trường nhà thầu thi công tổ chức như sau:

+ 01 chỉ huy trưởng là kỹ sư Địa chất thuỷ văn – Địa chất công trình và các cán bộ chuyên môn giúp việc.

+ Lực lượng trực tiếp thi công được tổ chức thành 04 tổ thi công. Mỗi thành viên trong tổ được giao phụ trách từng công việc phù hợp với mặt bằng tổ chức thi công

+ Trong quá trình thi công có sự điều động công việc, nhân lực giữa các tổ trong đội, tiến hành thi công xen kẽ các công việc, kết hợp chặt chẽ giữa công tác khoan thăm dò và khoan doa lắp đặt giếng.

+ Số lượng công nhân đến công trường sẽ được điều động theo nhân lực chi tiết phù hợp tiến độ yêu cầu

+ Các cán bộ, công nhân không được Chủ đầu tư chấp nhận sẽ không được tham gia thi công trên công trường.

(Thanh Sơn)