Cơ sở dữ liệu TNN phục vụ cho phát triển bền vững TP HN giai đoạn 2 có ý nghĩa thế nào đối với cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định và ra chính sách trong việc quản lý TNN?

Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng giai đoạn II” được thực hiện trong 3 năm (2010-2012) gồm toàn bộ diện tích của tỉnh Hà Tây cũ: 219.931 ha, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc: 14.164 ha và 04 xã cũ thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung có diện tích 8752 ha,  đã giúp công tác quản lý tài nguyên nước của thành phố Hà Nội trở nên thuận lợi hơn.

Dự án được thực hiện nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước thành phố Hà Nội trên cơ sở kết quả đạt được của giai đoạn I; đáp ứng được nhu cầu khai thác, sử dụng và trao đổi thông tin về tài nguyên nước của thành phố; tổ chức vận hành khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước để phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước của thành phố được thuận tiện và hiệu quả.

Hà Nội là thủ đô của cả nước, là nơi tập trung dân cư với mất độ dân số lớn và nhiều khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp cũng như các dịch vụ ăn theo như du lịch, dịch vụ thuộc vào hàng lớn của cả nước. Do đó nhu cầu sử dụng nước là một vấn đề mang tính bức thiết. Việc phân bổ ngưồn nước và nhu cầu dùng nước một cách hợp lý giữa mùa khô và mùa mưa, tưới tiếu cho nông nghiệp và dùng để phát điện, nuôi trồng thủy sản cung như cung ứng cho các cơ sở sản xuất, các khu dân cư là điều cần thiết và mang tính ổn định tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Nếu không có tính chất chủ động, dễ gây ra hiện tượng bất ổn xã hội dẫn đến việc thiếu ổn định. Đây là điều mà Hà Nội không hề mong muốn.

DL86

Bên cạnh đó, việc đô thị hóa quá nhanh tác động không nhỏ tới các tầng chứa nước ở Hà Nội. Vấn đề kiểm soát ô nhiễm nguồn nước đặc biệt là các tầng chứa nước ngầm là điều mà thành phố đang cố gắng kiểm soát, giảm thiểu cũng như hồi phục. Điều này hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai, kết hợp mục tiêu dân giàu nước mạnh, môi trường trong sạch.

Với nguồn CSDL được xây dựng và cập nhật thường xuyên, đây sẽ là một công cụ hữu ích đối với các cấp ra quyết định trong việc hoạch định và ra chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung,

(Thanh Sơn)