Năng lực công nghệ – Thiết bị đo địa vật lý

TramDoKaroTavaKetqua

1. Đo địa vật lý lỗ khoan (Karôta)

Trung tâm hiện đang sử dụng các trạm đo kỹ thuật số MGX-II của Mỹ để xác định chính xác địa tầng địa chất, vị trí tầng chứa nước/cách nước và chất lượng nước thông qua việc giải đoán các tham số đo gồm: điện trở suất đất đá xung quanh lỗ khoan, điện trở suất dung dịch, điện trở điểm, cường độ phóng xạ, nhiệt độ, đường kính lỗ khoan…Khả năng đo được các lỗ khoan sâu 700m.

2. Địa vật lý đo sâu điện

Công tác này nhằm xác định ranh giới giữa trầm tích bở rời và đá gốc, xác định ranh giới nước mặn – nước nhạt theo diện tích và theo chiều sâu, tìm kiếm vị trí triển vọng chứa nước trong trầm tích bở rời, bazan, đá gốc phong hóa và nứt nẻ. Ngoài ra, địa vật lý đo sâu điện còn hỗ trợ hiệu quả trong việc khảo sát địa chất công trình và nghiên cứu môi trường.

Thietbido ABEM SAS 400

Thiết bị đo ASEM SSA 4000

SoDoboTriHeCuc
Sơ đồ bố trí hệ cực
matcatanhdientaiDakminDaknong

Mặt cắt điện tại Đăk Min – Đăk Nông

bandophanbomannhatvamatcatdiachatdiavatly

Bản đồ phân bố mặn – nhặt tầng chứa nước và mặt cắt Địa chất – Địa vật lý

3. Khảo sát giếng khoan

Có thể khảo sát tình trạng hoạt động của giếng khoan bằng thiết bị GeoVision – máy quay camera lỗ khoan công nghệ mới, độ phân giải cao

mayGeoVISION Jr Micro

Máy camera GeoVISION Jr Micro TM