Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước

Giám đốc Trung tâm: TS. Lê Thị Mai Vân
Email: lethimaivantnn@gmail.com
Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Đặng Trần Trung
Email: dangtrungtnn@gmail.com
Địa chỉ: Số 93/95 Vũ Xuân Thiều – Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội
Điện thoại: 024-37558782, 024-37480274
Email: vtttcbdbtnn@monre.gov.vn, ttcbdbtnn@gmail.com
Website: http://cewafo.gov.vn

Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, có chức năng thực hiện công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước trong phạm vi cả nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Tổng Giám đốc chương trình, đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về nhiệm vụ dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Quản lý, tổng hợp, đánh giá chất lượng dữ liệu quan trắc tài nguyên nước.
3. Xây dựng, vận hành bộ công cụ mô hình phục vụ công tác quy hoạch, điều tra, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước.
4. Thực hiện dự báo, cảnh báo tài nguyên nước:
a) Dự báo diễn biến mực nước, lưu lượng, tổng lượng nước, lượng nước có thể khai thác sử dụng, chất lượng các nguồn nước; mức độ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn lưu vực sông, nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia;
b) Dự báo các tác hại do nước gây ra, khả năng phục hồi nguồn nước;
c) Cảnh báo nguy cơ cạn kiệt, hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm, xâm nhập mặn lưu vực sông, nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; sụt lún mặt đất, xói lở lòng bờ, bãi sông.
5. Thực hiện xây dựng và tính toán các kịch bản nguồn nước phục vụ điều hòa, phân bổ nguồn nước các lưu vực sông liên tỉnh, liên quốc gia.
6. Tham gia tính toán, dự báo nguồn nước phục vụ lập, điều chỉnh, giám sát thực hiện quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, quy trình vận hành liên hồ chứa.
7. Biên soạn, cung cấp các bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước; biên soạn niên giám tài nguyên nước.
8. Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
9. Tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất về chuyên môn, kỹ thuật nhiệm vụ quan trắc, giám sát tài nguyên nước.
10. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, điều tra cơ bản và bảo vệ tài nguyên nước, quan trắc, giám sát tài nguyên nước quốc gia theo phân công của Tổng Giám đốc.
11. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
12. Tham gia đào tạo, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về dự báo và cảnh báo tài nguyên nước theo phân công của Tổng Giám đốc.
13. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về quy hoạch, điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng, quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các tác hại do nước gây ra đến tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước; dự báo nguồn nước đến hồ chứa, điều chỉnh, giám sát thực hiện quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, quy trình vận hành liên hồ chứa; điều tra xả thải; đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện lập đề cương nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước hàng năm; báo cáo kết quả quan trắc; báo cáo hiện trạng môi trường nước dưới đất theo phân công của Tổng Giám đốc.
15. Quản lý tài chính, tài sản thuộc đơn vị; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
16. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.
17. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của Trung tâm theo phân cấp của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và theo quy định của pháp luật.
18. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc