Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước đơn giản hóa cho công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với diện tích tự nhiên 1.654,77 km2, trong đó diện tích đồi núi là 183 km2 (chiếm 11%) tập trung ở hai huyện Chí Linh và Kinh Môn. Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương khá phong phú. Để quản lý tài nguyên nước theo địa giới hành chính hay theo lưu vực sông thì việc đầu tiên chúng ta cần quan tâm xây dựng là hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Hệ thống cơ sở dữ liệu được lập ra từ các dữ liệu điều tra, khảo sát theo thời gian.

Ngày 30/5/2012, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Hải Dương”. Phần mềm được xây dựng dạng ứng dựng web, có các nhóm chức năng chính như: quản trị hệ thống; quản lý nước dưới đất; quản lý nước mặt; quản lý cấp phép; quản lý khai thác nước; quản lý điểm xả thải; chuyên gia hướng dẫn sử dụng các hệ thống tọa độ; cách thức nhập số liệu, chỉnh sửa thông tin dữ liệu về tài nguyên nước và phân tích chất lượng nước thông qua các bài trình bày trực tuyến.

DL77

Sau thời gian thực hiện từ năm 2012-2014, Dự án đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

+ Dự án đã hệ thống hóa được toàn bộ các tài liệu điều tra cơ bản, đề tài nghiên cứu, các dự án sản xuất thực nghiệm triển khai trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ các giai đoạn trước.

+ Trên cơ sở các tài liệu điều tra cơ bản hiện có trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tiến hành chuẩn hóa và xây dựng đầy đủ dữ liệu trên toàn tỉnh vào phần mềm CSDL tài nguyên nước của Dự án. Bộ phần mềm CSDL tài nguyên nước được xây dựng bằng công nghệ hiện đại ArcGIS Server 10.0 cho phép liên kết dữ liệu và bộ bản đồ tài nguyên nước của tỉnh Hải Dương. Bộ phần mềm CSDL này sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ và nâng cao năng lực trong công tác quản lý tài nguyên nước của tỉnh.

+ Dự án đã tiến hành đánh giá tiềm năng tài nguyên nước mặt tỉnh Hải Dương: Tổng lượng dòng chảy năm trên địa bàn tỉnh vào khoảng 66.9 tỷ m3, trong đó nước từ ngoài lãnh thổ chảy vào :65,8 tỷ m3, lượng dòng chảy sinh ra từ mưa trên địa bàn thành phố: 1,1 tỷ m3.

+ Đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất tỉnh Hải Dương là 2.050.000 m3/ngày. Tuy nhiên, do tập trung các bãi giếng khai thác nước dưới đất trong trung tâm thành phố với trữ lượng khai thác vượt quá khả năng bổ cập của tầng chứa nước nên đã hình thành phễu hạ thấp mực nước với diện tích ngày càng lan rộng cả về diện và chiều sâu, đây chính là nguyên nhân gây nên các hiện tượng lún nền đất và gia tăng khả năng ô nhiễm tầng chứa nước.

+ Dự án đã tổng hợp kết quả điều tra trong hai giai đoạn và xây dựng được bộ bản đồ tài nguyên nước cho toàn tỉnh Hải Dương. Đây là bộ công cụ quan trọng hỗ trợ đắc lực trong quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

+ Dự án đã chỉ ra rằng, các nguồn xả thải như: Khai thác mỏ, công nghiệp, nước thải đô thị, nước thải sản xuất chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn đã xả thải vào nguồn nước làm cho chất lượng nước mặt tại nhiều vùng trên địa bàn thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do vậy cần có quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên nước trên nguyên tắc phát triển bền vững.

(Phạm Thu)