Trung tâm QH&ĐTTNNQG bàn giao công trình cấp nước tại Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài

tt1082Ngày 01 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã bàn giao công trình cấp nước S418 cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành 3 pha của Dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ”. Kết quả đã điều tra được 89 vùng có triển vọng khai thác nước dưới đất, chuyển giao cho các xã vùng sâu và các đơn vị bộ đội 92 công trình cấp nước với tổng sản lượng 102.466 m3/ngày, cung cấp nước sạch cho 1.146.625 người. 

Công trình cấp nước S418 là công trình được thi công đầu tiên trong tổng số 40 công trình của Dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – pha 4” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia triển khai thực hiện tại các xã vùng sâu, vùng biên giới của Nam Bộ.

tt1081

Công trình cung cấp nước S418 được xây dựng trong khuôn viên của Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài từ đầu năm 2014, với công suất 864 m3/ngày/đêm, có khả năng cung cấp cho trên 10.000 người, với mức bình quân 80 lít nước/người/ngày. Chất lượng nước cơ bản đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN09-2008/BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01-2009/BYT). 

Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Thượng tá Phan Hữu Toản, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tin tưởng rằng công trình cấp nước S418 được đưa vào khai thác sử dụng sẽ nâng cao đời sống của cán bộ chiến sỹ bộ đội, nhân dân, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội của khu vực vùng sâu, vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

(Hồng Nhung / Trung Dĩnh – NAWAPI)