Thăm dò nước dưới đất khu sản xuất tổng hợp Sông Hồng 7 – Công ty cổ phần may Sông Hồng – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định

Khu sản xuất tổng hợp Sông Hồng 7 – Công Ty cổ phần may Sông Hồng, có địa chỉ tại cụm công nghiệp xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. nằm sát bờ biển, nước dưới đất bị nhiễm mặn ở dạng loang da báo, vì vậy việc tìm kiếm thăm dò khoan cấp nước cho cán bộ, công nhân viên ở khu vực này trở nên rất cấp thiết.

Hiện nay, Công ty chưa có hệ thống khai thác nước tập trung, nguồn nước mặt bị ô nhiễm đồng thời bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu sản xuất Sông Hồng 7;  Do vậy việc xây dựng giếng khoan khai thác phục vụ cho nhu cầu của công ty là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất của công ty.

Nguồn nước có thể đáp ứng được nhu cầu của dự án là nước dưới đất do tầng chứa nước trầm tích hệ tầng Hà Nội có độ giàu nước của tầng từ giàu đến rất giàu, trữ lượng cho phép khai thác lớn thích hợp cho khai thác với quy mô trung bình và lớn. Hơn nữa nước dưới đất có lưu lượng lớn, ít bị ô nhiễm hơn so với nước mặt, chi phí xây dựng và vận hành công trình rẻ, độ an toàn trong cấp nước cao hơn nước mặt.

DL60

Vì vậy, dự án thăm dò khai thác nước công suất 600 m3/ngày khu sản xuất tổng hợp Sông Hồng 7 – Công ty cổ phần may Sông Hồng – huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định đã lựa chọn phương án khai thác nguồn nước dưới đất làm nguồn nước thô cấp cho thị trấn.

Lưu lượng yêu cầu là 600m3/ngày đêm với 01 giếng khai thác. Dựa trên điều kiện địa chất thủy văn và các công trình khai thác nước đã có trong khu vực, đề án đã tiến hành thiết kế 01 giếng thăm dò và kết cấu làm giếng khoan khai thác; Bãi giếng thăm dò gồm 01 giếng thăm dò, kết cấu khai thác với công suất 600m3/ngày.

Việc thăm dò nước dưới đất khu sản xuất tổng hợp Sông Hồng 7 với nhiệm vụ :

– Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn của khu vực thiết kế thăm dò. Xác định lưu lượng khai thác, xác định sơ bộ các thông số ĐCTV tính toán. Điều kiện cung cấp, thoát nước và các nguồn hình thành trữ lượng khai thác. Điều tra hiện trạng khai thác tại khu vực thăm dò.

– Xác định công suất lỗ khoan, chất lượng nước làm cơ sở xây dựng hệ thống cấp nước sau này.

Và hướng đến mục tiêu: 

– Đánh giá trữ lượng khai thác ổn định với công suất 600m3/ngày đêm cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt khu sản xuất tổng hợp Sông Hồng 7-Công ty cổ phần may Sông Hồng.

– Lựa chọn ra vị trí tối ưu để khoan, khai thác đáp ứng chất lượng, trữ lượng nêu trên.

(Hải Lý)