Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh

Tài nguyên nước hiện nay là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước, nhất là tài nguyên nước ngọt đối với các vùng ven biển và miền núi. Thực hiện Quyết định số 3594/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã giao cho Liên đoàn QH và điều tra TNN miền Bắc “Lập quy hoạch TNN tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020 và định hướng 2030” .

Theo đó, đã nghiên cứu xem xét đánh giá, tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước; Đánh giá tiềm năng nguồn nước mặt, nước dưới đât; Xác định các vấn đề trong khai thác sử dụng TNN; dự báo xu thế diến biến TNN trong kì quy hoạch; tính toán phân bổ kết hợp TNN cho các ngành dùng nước, lựa chọn phương án tối ưu để đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác sử dụng TNN một cách hợp lý; xác định các mục tiêu chất lượng nước cho từng khu vực, tính toán áp lực ô nhiễm trên từng khu.

QN

Đánh giá tiềm năng TNN bao gồm: Lượng nước mưa sinh ra trên toàn tỉnh đạt 11,741 tỷ m3/năm tính trung bình mỗi km2 là 2,03 triệu m3/km2. TNNM từ các con sông trên tỉnh vùng quy hoạch trung bình năm khoảng 7,26 tỷ m3, với dân số tính đến năm 2011 đạt 1.143,563 người, tổng lượng dòng chảy trên đầu người trung bình của vùng quy hoạch đạt 6.349 m3/năm, thấp nhất là 1.504 m3/năm tại khu Quảng Yên và lớn nhất là 54.043 m3/năm tại khu Phố Cũ. Như vậy có thể thấy TNN của vùng quy hoạch có nguy cơ nằm trong ngưỡng thiếu nước, thậm chí một số khu vực gần chạm ngưỡng hiếm nước như Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Diễn Vọng. Về tài nguyên nước dưới đất, tổng trữ lượng tiềm năng toàn vùng quy hoạch là 1.520.600 m3/ng, trong đó trữ lượng tầng chứa nước bở rời đệ tứ chủ yếu ở khu vực Đông Triều, Uông Bí và Móng Cái… khoảng 362.760 m3/ng và trong các tầng chứa nước khe nứt khoảng 1.157,840 m3/ng.

Kết quả tính toán cho thấy khu vực Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên và Bình Liêu có nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô trong các kỳ quy hoạch , nhu cầu nước trong giai đoạn tới sẽ tăng nhanh từ 662,0 triệu m3/năm lên 764,08 triệu m3/năm năm 2020 và đến năm 2030 nhu cầu nước sẽ tăng lên 894,11 triệu m3/năm.

Lập quy hoạch TNN sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đối với lĩnh vực TNN, đồng thời tạo lập các cơ sở pháp lý cấp thiết cần cho công tác quản lý Nhà nước về TNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện tại cũng như các giai đoạn tiếp theo.

(Hải Lý – TT Dữ liệu QH&ĐT TNN)