Nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc đề án”Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Vũng Tàu

 IMG_3005Chiều ngày 24/08/2018, tại TTQH&ĐT TNNQG đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Vũng Tàu do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Chủ tịch Hội đồng; ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng, còn có các chuyên gia, đại diện đến từ các Vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước; Trường Đại học Mỏ – Địa chất; cùng lãnh đạo của các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

 Mở đầu cuộc họp, ông Đặng Văn Quyền, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thay mặt nhóm thực hiện đề án trình bày báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện đề án tại đô thị Vũng Tàu:
– Báo cáo đã làm sáng tỏ đặc điểm của 6 tầng chứa nước cần bảo vệ.
– Báo cáo đã đánh giá được tiềm năng tài nguyên nước dưới đất đô thị Vũng Tàu.
– Chất lượng nước dưới đất được đánh giá theo QCVN-09-MT:2015/BTNMT.
– Khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước lộ trên mặt được đánh giá theo phương pháp DRASTIC và phần diện tích các tầng chứa nước bị phủ được đánh giá theo phương pháp UNESSCO.
– Tổng lượng khai thác nước dưới đất ở đô thị Vũng Tàu là 98.577m3/ngày.
– Báo cáo đã khái quát hóa được các điều kiện, con đường gây nhiễm mặn, ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước dưới đất ở đô thị Vũng Tàu.
– Báo cáo đề xuất được phương án quy hoạch khai thác, sử dụng nước đến năm 2030.
– Xác định cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học làm căn cứ và tiêu chí để khoanh vùng cấm, vùng hạn chế.
– Đề xuất mạng lưới quan trắc, giám sát các tầng chứa nước cần bảo vệ.
– Đánh giá khả năng bổ sung nhân tạo cho các tầng chứa nước.

 Sau khi nghe xong phần trình bày nhóm thực hiện đề án, ông Đoàn Văn Cánh – Phản biện 1 đã góp ý và nhận xét về báo cáo:
– Báo cáo sạch đẹp, nội dung nhiều, đầy đủ, rõ ràng.
– Báo cáo cần nêu rõ để bảo vệ tầng chứa nước ở đây chúng ta nên làm gì.
Cùng chung ý kiến trên ông Nguyễn Văn Đản – Phản biện 2 có thêm một số nhận xét góp ý về báo cáo:
– Báo cáo chuyên đề chưa đầy đủ.
– Nội dung nguồn có nguy cơ ô nhiễm: báo cáo viết quá dài cần viết ngắn gọn.
– Bổ sung tài liệu thu thập về khai thác nước.
– Cần đánh giá đầy đủ chất lượng nước dưới đất. 
– Cần bổ sung tài liệu thu thập về khai thác nước.
– Các hình vẽ cần bổ sung các chỉ dẫn cho rõ ràng.

Mặc dù báo cáo còn một số thiếu sót tuy nhiên hội đồng vẫn đánh giá rất cao về kết quả đạt được của đề án thành phần, trong thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Hội đồng đồng ý với kết quả của đề án, tuy nhiên cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cũng như thể thức, bố cục báo cáo tổng kết.

Ông Đặng Văn Quyền thay mặt tập thể tác giả cảm ơn các ý kiến đóng góp của các Phản biện và Ủy viên Hội đồng, nhóm thực hiện sẽ tiếp thu, chọn lọc, xem xét, sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện đề án.

Kết luận tại Hội đồng, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Phó Chủ tịch Hội đồng cho rằng, tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Vũng Tàu cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án.
Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu:

IMG_3010

IMG_3014

IMG_3006

(TTDLTNN)