Điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Mộc Hóa, tỉnh Long An

nhKinh tế – xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu về nước sạch cho ăn uống sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng. Thị trấn Mộc Hoá là trung tâm kinh tế, văn hoá xã hội của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An – hiện nay có tốc độ đô thị hoá khá cao. Với điều kiện giao thông thuận lợi, các ngành kinh tế như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là du lịch vườn, du lịch sinh thái và các dịch vụ khác của vùng đã và đang ngày càng phát triển. Vì vậy, việc đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Mộc Hoá, tỉnh Long An là rất cần thiết.Mục tiêu của dự án là xác định đặc điểm địa chất thủy văn các tầng chứa nước có trong vùng nghiên cứu. Đánh giá mức độ chứa nước và khoanh diện tích các tầng chứa nước có triển vọng.

Dự án được Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2007 đến năm 2010. Các nhiệm vụ chính của dự án bao gồm các công tác truyền thống như: khảo sát địa chất thủy văn, thu thập và xử lý tài liệu; đo sâu địa vật lý; khoan; hút nước nước thí nghiệm; trắc địa; lấy mẫu (mẫu lõi khoan, mẫu đất và mẫu nước) và rút gọn mẫu; phân tích mẫu; quan trắc địa chất thủy văn.

Dự án hoàn thành đã đạt được những kết quả quan trọng như sau:

Dự án đã phân chia ranh giới địa chất và phân chia các tầng chứa nước cũng như sự biến đổi đặc điểm thủy hoá trong không gian của các tầng chứa nước và làm sáng tỏ các phân vị địa tầng địa chất, ĐCTV đã phân chia.

Đánh giá chi tiết 7 tầng chứa nước lỗ hổng, các thành tạo rất nghèo nước về diện phân bố, thành phần thạch học, bề dày, khả năng chứa nước, chất lượng nước và đặc điểm động thái của các tầng chứa nước. Thành lập được bộ bản đồ địa chất thủy văn cho vùng nghiên cứu.

Trong quá trình điều tra đánh giá cũng đã phát hiện được nước nhạt có trong các tầng chứa nước Pleistocen trên (131km2), Pleistocen giữa-trên (36,5km2) Pleistocen dưới (84,4km2) và diện phân bố nước nhạt của hầu hết các tầng đều lớn hơn so với những nhận định ban đầu khi lập đề án, đặc biệt là các tầng chứa nước Pleistocen giữa (222km2), Pliocen dưới (305km2) và Miocen trên (398km2). Kết quả thi công cho phép tính được trữ lượng khai thác tiềm năng (C2) của vùng là 366.817m3/ngày, trữ lượng cấp C1 là 15.424m3/ngày.Trữ lượng khai thác tiềm năng của các tầng chứa nước Pliocen giữa (n22), Pliocen dưới (n21), và Miocen trên (n13) lần lượt là 63.105, 72.370 và 171.176m3/ngày. Phát hiện này là cơ sở quan trọng phục vụ thiết thực cho việc quy hoạch, định hướng thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Dự án cũng đã chỉ ra khu vực triển vọng của các tầng chứa nước, đó là: Khu vực phía bắc, đông bắc ở các xã Thạnh Trị, Bình Hiệp, một phần xã Bình Thạnh và xã Bình Tân; Khu vực Thị trấn Mộc Hóa đến phía bắc vùng tồn tại từ 3 tầng chứa nước nhạt (n22, n21, và n13). Sau khi thi công Dự án đã bàn giao cho địa phương 7/8 lỗ khoan để phục vụ khai thác cung cấp nước./.

(Thanh Loan- NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm dự án)