Đề án: “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – pha III”

Do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện từ năm 2006. Nhiệm vụ của đề án là điều tra nguồn nước dưới đất 30 vùng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Kiên Giang;

Tính đến tháng 6 năm 2010, đề án đã thi công khoan điều tra địa chất thủy văn nguồn nước dưới đất và bàn giao cho chính quyền các địa phương, các đơn vị bộ đội, các đồn và trạm biên phòng để đưa vào khai thác cấp nước sạch cho nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và bộ đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam để ăn uống, sinh hoạt được 26 lỗ khoan (vị trí từng lỗ khoan xem bảng 2), tổng lưu lượng đã bàn giao là 13.400m3/ngày, số người được sử dụng nước sạch để ăn uống, sinh hoạt là 223.330 người. Các lỗ khoan đều có lưu lượng đạt và vượt yêu cầu khai thác. Nước có chất lượng đạt tiêu chuẩn về thành phần lý hóa học, hàm lượng các vi nguyên tố và vi sinh dùng cho ăn uống, sinh hoạt.

Các lỗ khoan của đề pha III đã bàn giao cho địa phương và các đơn vị bộ đội đang khai thác để cấp nước ăn uống, sinh hoạt của nhân dân và bộ đôi ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhờ có các lỗ khoan cấp nước phục vụ cho nhân dân vùng biên giới và các đồn biên phòng nên đời sống nhân dân và bộ đội trong vùng đã được ổn định; chính quyền địa phương và các đơn vị bộ đội đã gửi thư cám ơn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Liên đoàn Địa chất thủy văn – Địa chất công trình miền Nam (nay là Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam).