Dự án thành phần 7 “Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo quan trọng”

Ban_giao_BLV_3Dự án thành phần 7 “Điều tra đánh giá tài nguyên nước một số đảo, cụm đảo quan trọng” thuộc Dự án “Điều tra cơ bản môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã hoàn thành toàn bộ nội dung khối lượng, mục tiêu, nhiệm vụ của dự án; lập báo cáo tổng kết đối với từng cụm đảo, báo cáo tổng kết chung cho toàn Dự án hợp phần 7 và nộp toàn bộ sản phẩm của Dự án hợp phần 7 cho Tổng cục Biển và Hải đảo tổng hợp chung.

BLV_2BLV_2.1

Một số công trình khoan nghiên cứu của Dự án có lưu lượng lớn, chất lượng tốt đã được kết cấu thành giếng khoan khai thác nước hoàn chỉnh và bàn giao cho địa phương các đảo, cụm đảo đưa vào khai thác sử dụng nên đã giải quyết ngay được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng của nhân dân và bộ đội ở một số đảo, cụm đảo.

Có thể nói, kết quả trên có ý nghĩa thực tiễn to lớn góp phần ổn định đời sống của nhân dân và cán bộ chiến sỹ trên các đảo, cụm đảo. Trong đó, việc tìm ra nước nguồn nước dưới đất trên đảo Bạch Long Vỹ với diện tích 2,5km2 có khả năng khai thác ổn định trên 100m3/ngày đêm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Ban_giao_BLV_3Mặc dù trong Dự án không có kinh phí khai dẫn, nhưng để phát huy hiệu quả của kết quả điều tra và đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn nước trên đảo, Trung tâm đã chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành lắp đặt máy bơm chìm kết nối các giếng khoan và hệ thống đường ống thành một trạm cấp nước tập trung cấp nước ổn định lâu dài. Tháng 02 năm 2018, Trung tâm đã bàn giao cụm công trình này cho quân dân trên đảo để đưa vào sử dụng. Đây là món quà hết sức có ý nghĩa mà Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng đơn vị thi công tặng quân và dân trên đảo.

(Hồng Nhung – NAWAPI)