Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội” sẽ đem đến cho lĩnh vực tài nguyên nước một bức tranh toàn diện về tài nguyên nước của vùng thủ đô Hà Nội

IMG_9788_re

Đó là ý kiến đánh giá của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, tại Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tổng kết, kết thúc Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội” do ThS. Phạm Bá Quyền, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc làm Chủ nhiệm Dự án được tổ chức sáng nay, ngày 22/01/2016 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội” được thực hiện từ năm 2010 – 2015, trên diện tích tự nhiên 13.436 km2 (tại 07 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Hòa Bình) nhằm đánh giá ở mức độ sơ bộ tiềm năng, đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội. Từ đó, Dự án đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước, làm cơ sở để thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.

IMG_9798_re

Qua quá trình thực hiện, Dự án đã đạt được một số kết quả nổi bật như: i) Đánh giá tiềm năng, đặc điểm phân bố, trữ lượng, chất lượng tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội; ii) Xác định tổng lượng nước mưa của vùng khoảng 22,05 tỷ m3/năm, tương ứng với lượng mưa trung bình đạt 1.641 mm/năm; iii) Xác định được tổng lượng dòng chảy trung bình khoảng 127,5 tỷ m3/năm, trong đó 117,0 tỷ m3 (92%) từ vùng lân cận chảy vào và 10,5 tỷ m3 (8,1%) được hình thành trên diện tích vùng Thủ đô; iv) Xác định tổng trữ lượng tiềm năng nước dưới đất trên toàn vùng là 27.427.605 m3/ngày; v) Phân vùng, đánh giá chất lượng các nguồn nước mặt, nước dưới đất theo các mục đích và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý tại các đô thị, làm cơ sở để thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.

IMG_9793_re

IMG_9791_re

Tại Hội đồng, Chủ nhiệm Dự án đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên, phản biện. Toàn thể Hội đồng đánh giá cơ bản Dự án đã hoàn thành tốt về khối lượng và chất lượng cũng như mục tiêu đề ra. Theo ý kiến của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng, Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước vùng Thủ đô Hà Nội” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Trung tâm nói riêng và lĩnh vực tài nguyên nước nói chung. Đây là dự án Chính phủ đầu tiên do Trung tâm thực hiện, được khởi động ngay từ khi Trung tâm mới được thành lập, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Trung tâm. Đây cũng chính là dự án đầu tiên có nội dung thực hiện đúng với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, triển khai công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước toàn diện bao gồm cả nước mặt và nước dưới đất tại vùng thủ đô Hà Nội – một vùng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vùng đầu não của cả đất nước. Theo đánh giá của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, sau khi hoàn thiện, dự án sẽ đem đến cho lĩnh vực tài nguyên nước một bức tranh toàn diện về tài nguyên nước của vùng thủ đô Hà Nội.

IMG_9785_re

(Hồng Nhung – VP NAWAPI 
Nguồn: Chủ nhiệm Dự án)