Công tác đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc tài nguyên nước mặt trên thế giới và Việt Nam

Chúng ta đã biết quá trình xử lý số liệu của ngành tài nguyên nước là một quá trình phức tạp, khó khăn do chế độ dòng chảy trên các lưu vực sông và các tầng chứa nước luôn biến đống và rất khác nhau. Trong khi đó nhu cầu thực tế đòi hỏi phải cung cấp dữ liệu và thông tin về tài nguyên nước một cách nhanh chóng với chất lượng số liệu và chất lượng phục vụ cao. Chính vì vậy hiện tại một số nước trên thế giới đã xây dựng các công nghệ xử lý số liệu về thủy văn như mô hình HYMOS của Hà Lan, HYDSTRA (trước đây gọi là HYDSYS) của ÚC, TIDEDA của New Zealand. Các phần mềm này chỉ áp dụng ở vùng sông không ảnh hưởng của thủy triều.

Hệ phần mềm xử lý số liệu HYMOS là một hệ thống thông tin để lưu dữ trữ, xử lý và báo cáo dữ liệu thủy văn và dữ liệu môi trường. Nó tích hợp cấu trúc cơ sở dữ liệu với các công cụ hiện đại để vào số liệu, kiểm tra số liệu, hoàn thiện số liệu, phân tích, chiết xuất và báo cáo số liệu thủy văn. HYMOS đáp ứng được các yêu cầu phục vụ khí tượng thủy văn và đặc biệt là nó có rất nhiều công cụ xử lý số liệu và phân tích số liệu cho HYMOS rất phù hợp cho các dự án, nghiên cứu và tư vấn. HYMOS đã và đang được sử dụng ở hơn 30 nước và nó đang được phát triển ở mức cao hơn là gắn liền với hệ GIS của chính HYMOS.

ng8

Các chức năng cơ bản của HYDSTRA

Hệ phần mềm HYDSTRA là một hệ thống thông tin để lưu trữ, xử lý và báo cáo dữ liệu thủy văn. Nó có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu thủy văn rất lớn. HYDSTRA được thiết kế để lưu dữ các chuỗi thời gian rất dài với một công nghệ nén dữ liệu riêng và phức tạp. HYDSTRA thực sự là một hệ thống quản lý dữ liệu về thủy văn tiên tiến.

Ở Việt Nam hiện tại công tác đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc về khí tượng thủy văn hiện tại được Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đánh giá và được phân cấp để đánh giá như: Trung ương, địa phương (các Đài Khí tượng thủy văn khu vực) và tại các trạm quan trắc. Tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia được chia 2 cấp, cấp Trung ương và Địa phương công tác đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại Văn phòng vùng quan trắc và Trung tâm Cảnh bảo và Dự báo tài nguyên nước chưa có tiêu chí đánh giá. Công tác đánh giá hiện tại mới là chỉ ra những sai sót trong quá trình đo đạc và nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu.

ng9