Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia triển khai nhiệm vụ tìm kiếm nguồn nước, đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long

TC_LK_VCBL_5-5-2016-3_suaSong song với việc triển khai thi công tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt phục vụ chống hạn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trong tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng đang khẩn trương tiến hành thi công khoan tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt chống hạn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Có thể nói rằng, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến Việt Nam nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Trong suốt thế kỷ qua, chưa khi nào tình trạng xâm nhập mặn và nước biển dâng lại diễn ra nghiêm trọng, nặng nề, cực đoan đến thế.

Trước thực trạng hạn mặn và nước biển dâng do biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, các Bộ ban ngành đã có những chỉ đạo và kế hoạch kịp thời để ứng phó, giải quyết hiệu quả vấn đề trước mắt và lâu dài. Từ cấp Trung ương đến cấp địa phương, từ các nhà nghiên cứu cho đến các đơn vị thực thi nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên nước đã cùng chung tay góp sức để phục vụ nhu cầu về nước cho sinh hoạt và sản xuất của đồng bào vùng Nam Bộ. Có thể nói, cả hệ thống chính trị, các đơn vị chức năng đã vào cuộc quyết liệt, giải quyết kịp thời nhu cầu vể nước và tìm mọi biện pháp để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn cho đồng bào vùng thiên tai.

Là đơn vị thực hiện chức năng quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước trên phạm vi toàn quốc, thời gian qua, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai rất khẩn trương, hiệu quả một số giải pháp cấp bách ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, góp phần kịp thời cung cấp nước sinh hoạt và hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, ổn định đời sống cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh việc cung cấp các bản đồ phân bố nước ngọt của từng tầng chứa nước, ở các độ sâu khác nhau; các tài liệu về kết quả điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất trên địa bàn và thống kê chiều sâu phân bố theo từng tỉnh cho UBND các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các Sở, Ban, ngành tập trung khoan giếng tìm kiếm nguồn nước dưới đất, kịp thời cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia cũng xây dựng và trình Bộ TNMT báo cáo đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Nhằm tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật bố trí giếng, kỹ thuật khảo sát, thăm dò, thi công, kết cấu giếng và những vấn đề liên quan đến việc khoan giếng, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm cũng đã cử 02 cán bộ của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam tham gia Tổ công tác của Bộ TNMT Hỗ trợ Kỹ thuật trong việc tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt phục vụ chống hạn trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 833/QĐ-BTNMT ngày 12/4/2016 của Bộ TNMT).

Cũng trong tháng 3/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ TNMT, Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đã chỉ đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam phối hợp với Sở TNMT các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiến hành lựa chọn các vùng có nhu cầu cấp bách về nước sinh hoạt tại các tỉnh bị xâm nhập mặn để tiến hành ngay việc rà soát và khảo sát thực địa các vùng đã chọn để làm rõ các thông tin về số dân thiếu nước, điều kiện cơ sở hạ tầng (giao thông, lưới điện), vị trí xây trạm và điều kiện vận hành trạm cấp nước sau khi hoàn thành.

Trên cơ sở báo cáo kế hoạch thi công phục vụ chống hạn năm 2016 thuộc nội dung dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước” và kết quả thống nhất với Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Trung tâm đã chỉ đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam khẩn trương tổ chức triển khai thi công tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn tại 02 vùng thuộc tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Bạc Liêu và Cà Mau là 2 trong số các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, tình hình thiếu nước đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây, do vậy thi công tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt chống hạn trên địa bàn 2 tỉnh là nhiệm vụ rất cấp bách và quan trọng. Đầu tháng 5 năm 2016, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam, đơn vị trực thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đã tiến hành thi công tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, hạn hán, khan hiếm nước gồm:

– Vùng Giá Tiểu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu;
– Vùng Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu;
– Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;
– Xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;
TC_LK_VCBL_5-5-2016-2TC_LK_VCBL_5-5-2016-1
Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam đang thi công tại Ninh Phước, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

 

Dự kiến tổng chiều sâu vùng điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 02 vùng ở Bạc Liêu từ 210-250m, ở Cà Mau từ 274-348m. Việc triển khai thi công tại những vùng này rất khó khăn, phức tạp, tuy nhiên nhằm kịp thời tạo nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trong tình hình hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại các vùng thi công, Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đã chỉ đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam tập trung nhân lực, máy móc để thi công hiệu quả, góp phần ổn định đời sống của nhân dân tại các vùng thi công./.
(Thanh Loan, Hồng Nhung – VP NAWAPI)