Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại TP. Buôn Ma Thuột

BMT_1Ngày 19/5/2016, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Trung đã báo cáo Lãnh đạo Trung tâm QH&ĐTTNNQG về tình hình triển khai Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Ông Nguyễn Ton, Chủ nhiệm thành phần đề án báo cáo tại cuộc họp.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Ton, Chủ nhiệm thành phần đề án đã báo cáo những kết quả đạt được trước đó và kế hoạch triển khai Đề án tại thành phố Buôn Ma Thuột trong năm 2016. Theo Chủ nhiệm thành phần đề án, Đề án đã thực hiện 02 nội dung chính: Thứ nhất, điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước dưới đất. Thứ hai, điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước.

lat_19052016_2

Như chúng ta đã biết, quá trình đô thị hóa ở nước ta đã, đang làm biến đổi mạnh mẽ các điều kiện môi trường và tài nguyên ở cả thành thị lẫn nông thôn, trong đó đô thị Buôn Ma Thuột cũng không ngoại lệ. Cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, TP. Buôn Ma Thuột có tốc độ tăng dân số rất nhanh, vì thế nhu cầu về nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tình trạng suy giảm nguồn tài nguyên nước (ô nhiễm và cạn kiệt) đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới tính phát triển bền vững của đô thị.

BMT_1

Trước thực trạng đó, Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” triển khai thực hiện tại TP. Buôn Ma Thuột đã đề xuất được các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm nước dưới đất cho đô thị. Đồng thời, việc thực hiện Đề án đã góp phần giải quyết yêu cầu cấp thiết, đảm bảo phát triển đô thị một cách bền vững và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đăk Lăk.

(Hồng Nhung – NAWAPI / Ảnh: TTDLQH&ĐTTNN)